Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Số ký hiệu:
178/2007/NÐ-CP
Type the text:
Trích yếu:
Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Người ký:
Nguyễn Tấn Dũng
Lĩnh vực:
Công báo:
Đã biết
Ngày có hiệu lực:
03/12/2007
Ngày công báo:
03/12/2007
Ngày ký:
03/12/2007
Trạng thái:
Đã biết

Video

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập