Đang duyệt : Trang chủMôi trường & tái định cưMôi trường

DỰ ÁN: SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP, VAY VỐN WB (WB8) TIỂU DỰ ÁN: SỬA CHỮA, NÂNG CẤP ĐẢM BẢO AN TOÀN HỒ CHỨA NƯỚC ĐỒNG BỂ, XÃ XUÂN DU, HUYỆN NHƯ THANH, TỈNH THANH HÓA

Tiếp tục phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chiều 20-2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các vấn đề lớn còn nhiều quan điểm khác nhau của dự án luật Thủy lợi.

Thông báo

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập