Mẫu Hồ sơ mời sơ tuyển gói thầu xây lắp ban hành theo Thông tư 03/2010/TT-BKH thay thế mẫu ban hành theo Quyết định số 937/2008/QĐ-BKH ngày 23/07/2008

Số ký hiệu:
Type the text:
Trích yếu:
Cơ quan ban hành:
Bộ kế hoạch& đầu tư
Người ký:
Lĩnh vực:
Công báo:
23/07/2008
Ngày có hiệu lực:
02/02/2010
Ngày công báo:
02/02/2010
Ngày ký:
02/02/2010
Trạng thái:

Video

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập