Đang duyệt : Trang chủKỹ năng quản lý dự án

PHÂN TÍCH HOÀ VỐN TRONG LẬP DỰ ÁN ĐÂU TƯ.

Phân tích độ nhạy thì hữu dụng trong việc xác định biến số chính yếu, và doanh số thì luôn là một trong những biến số chính đó. Phân tích hòa vốn thu nhập hoặc dòng tiền tập trung vào mối quan hệ giữa doanh số và khả năng sinh lợi hoặc dòng tiền. Điểm hòa vốn NPV mở rộng khả năng phân tích dòng tiền và tập trung vào mối quan hệ giữa doanh số, dòng tiền, tỷ suất sinh lợi đòi hỏi và NPV.

CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DỰ ÁN ODA.

Quản lý tài chính, kế toán trong dự án ODA Quản lý tài chính dự án là quá trình kết hợp các hoạt động lập kế hoạch tài chính, kế toán, kiểm soát, kiểm toán, chi tiêu, mua sắm... của dự án nhằm quản lý các nguồn lực của dự án một cách có hiệu quả nhất. Qua đó bảo thực hiện các mục tiêu phát triển của dự án.

Video

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập