Đang duyệt : Trang chủ

Kiểm tra thực địa hệ thống kênh chính và kênh tiêu thuộc Hợp phần 1 Dự án Khôi phục, nâng cấp hệ thống thuỷ lợi Bắc Nghệ An (JICA2)
Ngày 27/11/2017 09:36:22

Trong các ngày 03/11/2017 và 15/11/2017, đại diện của Tổng cục Thuỷ lợi, Ban Quản lý Trung ương các dự án Thuỷ lợi, Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An, Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT Nghệ An và Liên danh Tư vấn thiết kế đã đi thực địa các gói thầu kênh chính (KC1-3) và hệ thống kênh tiêu (KT2) thuộc Hợp phần 1 - dự án Khôi phục, nâng cấp Hệ thống thuỷ lợi Bắc Nghệ An (JICA2).

 

  1. Kiểm tra hiện trạng kênh chính và các điểm sạt trượt trên kênh chính.

 

II. Kiểm tra hiện trạng và rà soát hồ sơ thiết kế kênh tiêu.

 

III. thăm quan nhà máy chế tạo cấu kiện kênh bê tông đúc sẵn

  In trang     Đầu trang

Các tin tức khác:

Video

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập