Đang duyệt : Trang chủ

Khung chính sách Tái định cư
Ngày 25/03/2014 13:49:01

Nội dung chính:

1. Giới thiệu về dự án

2. Cơ sở pháp lý và chính sách quyền lợi

3. Tính hợp lệ và quyền lợi

4. Bồi thường, phục hồi thu nhập và tái định cư

5. Các vấn đề thực hiện

6. Sắp xếp thể chế và thực hiện

7. Ngân sách và tài chính

8 Giám sát và báo cáo.

(Tài liệu chi tiết đính kèm dưới đây)

  In trang     Đầu trang

Video

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập