Đang duyệt : Trang chủ

Khóa tham quan, học tập kinh nghiệm mô hình Nông nghiệp ở tỉnh Lâm Đồng - Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7)
Ngày 15/01/2015 08:59:24

Từ ngày 09 đến ngày 11 tháng 01 năm 2015 Ban quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi tổ chức Khóa thăm quan, học tập kinh nghiệm mô hình Nông nghiệp ở tỉnh Lâm Đồng

       Tham dự khóa tham quan, học tập kinh nghiệm có đại diện Cục Trồng trọt, Cục Bảo vệ Thực vật, Tổng cục Thủy lợi, CPO, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Sở NN&PTNT, PPMU và đại diện tổ công tác Hợp phần 3 của 7 tỉnh dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7), cơ quan truyền thông, báo chí và các khách mời khác,….

       Mục đích của Khóa tham quan học tập kinh nghiệm trên là nhằm tăng cường nhận thức, kiến thức, kinh nghiệm cho các cán bộ và người sản xuất liên quan đến Hợp phần 3 ở các cấp trong công tác quản lý thực hiện Hợp phần 3 và trong việc triển khai thực hiện mô hình nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu (CSA) của dự án. Giới thiệu tới các bên liên quan nội dung chính của Hợp phần 3 Dự án WB7 và một số chủ trương, chính sách, thông tin tuyên truyền liên quan của ngành Trồng trọt. Tạo điều kiện cho các tỉnh dự án có cơ hội được tham quan học hỏi kinh nghiệm từ một số mô hình điển hình về đa dạng cây trồng cạn có hiệu quả giá trị kinh tế cao tại tỉnh Lâm Đồng.

          Nội dung chính của Khóa tham quan học tập kinh nghiệm trên Đi tham quan thực địa một số mô hình cây trồng cạn có giá trị kinh tế cao ở huyện Đức Trọng và Tp.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Trao đổi, thảo luận về tình hình thực hiện Hợp phần 3 Dự án, chính sách tái cơ cấu ngành Trồng trọt, giới thiệu một số khái niệm, kỹ thuật về ICM (IPM, SRI) trên cây lúa, cam, cây trồng cạn và kinh nghiệm đã thực hiện về ICM/IPM ở một số địa phương, giới thiệu về các hệ thống CSA của dự án.....

Một số hình ảnh của  Khóa thăm quan, học tập kinh nghiệm mô hình Nông nghiệp ở tỉnh Lâm Đồng .

Ông Vũ Đình Hùng - Phó trưởng ban CPO phát biểu khai mạc Hội nghị

Ông Lê Văn Minh - Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại Hội nghị

Các đại biểu đang nghe giới thiệu về quy trình sản xuất rau sạch

  In trang     Đầu trang

Các tin tức khác:

Video

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập