Đang duyệt : Trang chủ

Khóa đào tạo về Hiện đại hóa HTTL quản lý theo hướng dịch vụ - Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7)
Ngày 29/05/2015 12:29:51

Thực hiện Quyết định số 191/QĐ-CPO-TĐ ngày 21 tháng 5 năm 2015 của Trưởng Ban quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi (CPO) về việc Phê duyệt Đề cương và Dự toán Khóa đào tạo về Hiện đại hóa HTTL quản lý theo hướng dịch vụ từ ngày 25 đến 28 tháng 05 năm 2015 tại Thành phố Đà Nẵng.

 

Thực hiện Kế hoạch đào tạo tổng thể Dự án cải thiện nông nghiệp có tưới-WB7 (tại Quyết định số 5578/QĐ-BNN-TCCB ngày 26/12/2014 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo tổng thể Dự án cải thiện nông nghiệp có tưới), Ban quản lý Trung ương các dự án Thuỷ lợi (CPO) dự kiến tổ chức khóa đào tạo về Hiện đại hóa hệ thống thủy lợi quản lý theo hướng dịch vụ cho các cán bộ Ban quản lý dự án thành phần (PPMU), Công ty quản lý khai thác công trình thủy lợi (IMC )tại 07 tỉnh dự án và các đơn vị liên quan khác.

 

Mục đích của khóa đào tạo:

 

Trong khuôn khổ của Dự án, hiện đại hóa hệ thống tưới là một quá trình phức tạp liên quan đến một loạt các thay đổi về kỹ thuật, quản lý và thể chế sẽ được điều chỉnh để phù hợp với điều kiện cụ thể của từng hệ thống tưới trong Dự án với mục đích nâng cao hiệu quả phục vụ của hệ thống tưới góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống của nhân dân trong vùng Dự án. Để đạt được mục tiêu của Dự án, đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ cấp tỉnh, Công ty quản lý khai thác công trình thủy lợi, Ban quản lý dự án cấp tỉnh và người quản lý, sử dụng nước là cần thiết để đảm bảo việc sử dụng nước được hiệu quả và tiết kiệm và công trình hoạt động bền vững.

Các giảng viên sẽ trang bị cho các cán bộ của PPMU, IMC, cán bộ cấp tỉnh làm công tác quản lý hệ thống thủy lợi những khái niệm về HĐH, các nguyên tắc, nội dung cơ bản về HĐH, quản lý nước tổng hợp, Scada, thể chế chính sách giữa IMCs và WUGs trong HĐH quản lý theo hướng dịch vụ, phân cấp chuyển giao quản lý tưới và các hình thức công trình điều tiết, công trình đo nước sẽ được trang bị cho các hệ thống tưới với mục đích nâng cao hiệu quả quản lý nước và công trình. Bên cạnh đó, khóa đào tạo cũng sẽ giới thiệu phương pháp lập kế hoạch dùng nước, kế hoạch quản lý IMC với mục đích giúp cho người quản lý hệ thống tưới cách tiếp cận với khái niệm hiện đại hóa tưới và tự đánh giá hệ thống của họ và so sánh xem hệ thống của họ quản lý đang ở mức nào, từ đó làm cơ sở để nâng cấp toàn diện hệ thống tưới đảm bảo mức độ thỏa mãn dịch vụ của người sử dụng nước.

 

Nội dung chính của khóa đào tạo:

 

- Tóm tắt, cập nhật tình hình, tiến độ thực hiện dự án WB7; 

- Khái niệm hiện đại hoá tiếp cận theo hướng dịch vụ và các nội dung chính của Hiện đại hoá;

- Các nguyên tắc quan trọng của HĐH, quy trình  (các bước) HĐH, lợi ích và kết quả của HĐH;

- HĐH HTTL tiếp cận, quản lý theo hướng dịch vụ (thể chế, chính sách, tổ chức giữa IMCs và WUGs, dịch vụ phân phối nước, giới thiệu một số mô hình phân cấp, chuyển giao quản lý tưới hoạt động hiệu quả,...). Công tác áp dụng HĐH vào dự án WB7;

- Quản lý nước tổng hợp; công tác lát kênh; 

- Quy trình giám sát và thu thập dữ liệu từ xa (SCADA). Bài học kinh nghiệm ở một số hệ thống đã ứng dụng

- Công trình cống điều tiết nước trên kênh; Công trình và thiết bị đo dòng chảy trên kênh và các phương pháp đo dòng chảy trên kênh; 

- Lập kế hoạch dùng nước và kế hoạch quản lý IMC;

- Giới thiệu một số công trình thuỷ lợi đã áp dụng thành công khoa học công nghệ mới ở một số nước trên Thế giới, bài học kinh nghiệm;

- Giới thiệu các công nghệ tiên tiến đã ứng dụng trong dự án VWRAP;

- Ứng dụng thiết bị công nghệ tưới tiết kiệm nước. Ứng dụng kỹ thuật, công nghệ trong việc xây dựng kênh và đường ống (kênh bê tông đúc sẵn, thiết bị bơm thuỷ luân, đường ống cốt sợi thuỷ tinh);

- Ứng dụng thiết bị công nghệ bơm buồng xoắn bê tông.

 

Thời gian và địa điểm:         

 

- Thời gian học: Từ ngày 25/05/2015 đến ngày 28/05/2015. 

- Địa điểm: Thành phố Đà Nẵng.

 

Giảng viên và Thành phần tham gia:

 

- Giảng viên về HĐH: Giảng viên và Báo cáo viên là những chuyên gia đầu ngành của Viện Khoa học Thủy lợi, có nhiều kinh nghiệm, am hiểu về công tác đào tạo của dự án, có đủ năng lực hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ lĩnh vực liên quan đến nội dung đào tạo. Giảng viên có trách nhiệm chủ trì giảng dạy, thảo luận, chuẩn bị tài liệu theo đúng mục tiêu, nội dung của chương trình.

- Báo cáo viên: Lãnh đạo CPO/CPMU, chuyên gia tư vấn của Đội tư vấn PIC dự án WB7 và cán bộ của Trường Đại học Thủy lợi.

- Học viên: Các Sở NN&PTNT, Chi cục Thủy lợi, Ban PPMU, IMC ở 07 tỉnh dự án và các đơn vị liên quan khác. 

- Thành phần liên quan khác: Cục QLXDCT, Tổng cục Thủy lợi, Cục Trồng trọt, Đội tư vấn PIC của dự án WB7.

Một số hình ảnh trong quá trình diễn ra Khóa đào tạo

 

Ông Vũ Đình Hùng - Phó trưởng Ban CPO kiêm Giám đốc dự án WB7 phát biểu khai mạc khóa đào tạo

Ông Nguyễn Tùng Phong- Phó giám đốc Viện KHTLVN 

Phòng Đào ạo dự án
  In trang     Đầu trang

Các tin tức khác:

Video

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập