Đang duyệt : Trang chủ

Khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ Giám sát thi công - Dự án "Phát triển Hệ thống tưới Bắc sông Chu - Nam sông Mã (ADB6)"
Ngày 27/12/2014 14:31:21

Thực hiện Quyết định số 541/QĐ-CPO-TĐ ngày 18 tháng 12 năm 2014 của Trưởng Ban quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi (CPO) về việc Phê duyệt Đề cương và Dự toán khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ Giám sát thi công từ ngày 22 đến 26 tháng 12 năm 2014 tại Thành phố Thanh Hóa

Hiệp định vay dự án phát triển hệ thống tưới Bắc sông Chu và Nam sông Mã (ADB6) được ký kết giữa Ngân hàng Nhà nước và ADB ngày 9 tháng 3 năm 2012 (Khoản vay 2828 – VIE) và có hiệu lực ngày 10 tháng 7 năm 2012. Hiện dự án đã và đang được triển khai thi công các gói thầu đã đấu thầu xong, các gói thầu xây lắp trong nước (NCB) đang tiếp tục triển khai.

      Để phục vụ cho công tác giám sát thi công, nâng cao nghiệp vụ cho các cán bộ tham gia giám sát thi công. Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi (CPO) đã tổ chức Khóa Đào tạo: "Bồi dưỡng nghiệp vụ Giám sát thi công" từ ngày 22-27/12/2014 tại tỉnh Thanh Hóa. Giảng viên tham gia giảng dạy khóa đào tạo là PGS.TS Lê Xuân Roanh -Trưởng khoa Kỹ thuật Biển, Trường Đại học Thủy lợi. Số lượng học viên tham giá khóa đào tạo là  30 học viên. Đối tượng đào tạo là các chuyên viên của Ban CPO, Sở Nông ngiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa, Ban quản lý Dự án Thủy lợi Thanh Hóa, Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 3.

Toàn cảnh lớp học

    Chương trình đã giới thiệu cho học viên về văn bản pháp luật có liên quan đến công tác giám sát thi công, những điểm khác biệt giữa văn bản cũ, văn bản mới và những điểm mới luật hiện hành. Các nội dung chính về giám sát thi công cũng được giảng viên Lê Xuân Roanh giảng rất chi tiết trong các buổi học.

Giảng viên giảng về nghiệp vụ Giám sát thi công
Phòng Đào tạo dự án
  In trang     Đầu trang

Các tin tức khác:

Video

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập