Đang duyệt : Trang chủ

Khai trương Cổng dịch vụ công trực tuyến Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Ngày 23/03/2017 09:31:47

Ngày 15/3, Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức Lễ khai trương Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ. Mục tiêu hết năm 2017, các dịch vụ công phổ biến, liên quan đến nhiều người dân, doanh nghiệp được cung cấp mức 3 và 4.

 

 

                                  Kể từ cuối tháng 12/2016, Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ NN&PTNT đã đi vào hoạt động. Đến nay, gần 500 dịch vụ công mức độ 2 của Bộ đã được tích hợp lên Cổng; 9 thủ tục kết nối Một cửa quốc gia tại Bộ cũng được kết nối lên Cổng.

Đối với các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, Bộ đã hoàn thành xây dựng  8 thủ tục hành chính, gồm nhóm dịch vụ công “Cấp giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật” thực hiện 5 thủ tục hành chính tại Cục Bảo vệ thực vật và Nhóm dịch vụ công “Công nhận thức ăn chăn nuôi sản xuất trong nước được phép lưu hành tại Việt Nam” thực hiện 3 thủ tục hành chính tại Cục Chăn nuôi. Đến nay, hệ thống đã tiếp nhận khoảng 590 hồ sơ, xử lý cấp phép điện tử được 132 hồ sơ, các hồ sơ còn lại thuộc diện đang tiếp tục giải quyết hoặc đã được xử lý nhưng không đạt.

Cục Bảo vệ thực vật và Cục Chăn nuôi đã được Bộ NN&PTNT xác định là những đơn vị tiên phong trong việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 3 và 4. Đây cũng là những đơn vị có nhiều thủ tục hành chính liên quan nhiều đến hoạt động của doanh nghiệp, người dân.

Theo kế hoạch năm 2017,  Bộ NN&PTNN sẽ tiếp tục cung cấp thêm dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 cho 10 thủ tục hành chính  của Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Cục Trồng trọt, Tổng cục Thủy sản.

Nguồn: vukehoach.mard.gov.vn

  In trang     Đầu trang

Các tin tức khác:

Video

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập