Đang duyệt : Trang chủ

Kết quả lựa chọn nhà thầu CPMU-HP2-07: Tuyên truyền chương trình IPM trên đài truyền hình và báo
Ngày 06/12/2016 10:38:58

 

Bên mời thầu: Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi (CPO);

Tên dự án: Quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long (WB6);

Tên gói thầu: CPMU-HP2-07: Tuyên truyền chương trình IPM trên đài truyền hình và báo;

Số thông báo mời thầu: 2016090311-03;

Hình thức lựa chọn nhà thầu: tuyển chọn trên cơ sở năng lực tư vấn(CQS)

Giá gói thầu: 2.605.193.000 đồng;

Giá trúng thầu: 2.563.000.000 đồng;

Loại hợp đồng: Trọn gói;

Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần đầu tư và truyền thông Tầm Nhìn

Thời gian thực hiện hợp đồng: 4 tháng

Quyết định phê duyệt: số 543/QĐ-CPO-TĐ ngày 29/11/2016 của Ban CPO.

  In trang     Đầu trang

Video

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập