Khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu và Quản lý hợp đồng - Dự án
Thực hiện Quyết định số 528/QĐ-CPO-TĐ ngày 16 tháng 12 năm 2014 của Trưởng Ban quản lý Trung ương cá Dự án Thủy lợi (CPO) về việc Phê duyệt Đề cương và Dự toán khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu và Quản lý hợp đồng từ ngày 18 đến 20 tháng 12 năm 2014 tại Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Đoàn công tác Ban CPO, CPMU, IMC, Liên danh tư vấn quốc tế làm việc tại Nghệ An từ ngày 08/9/2014 đến ngày 10/9/2014.
Đoàn công tác Ban CPO, CPMU, IMC, Liên danh tư vấn quốc tế làm việc tại Nghệ An từ ngày 08/9/2014 đến ngày 10/9/2014.
Lễ ký kết hợp đồng gói TV1: Tư vấn thiết kế chi tiết và giám sát thực hiện dự án. Thuộc dự án “ Khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An”.
Sáng ngày 08/07/2014 tại Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi (Ban CPO) số 23 Hàng Tre, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ban CPO đã tổ chức Lễ Ký kết Hợp đồng gói thầu TV1: Tư vấn thiết kế chi tiết và giám sát thực hiện dự án với Liên danh: SANYU Consultants Inc. (SCI) (Nhật Bản) và Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II (HECII) (Việt Nam).
Đoàn công tác Ban CPO, CPMU JICA2 làm việc tại Nghệ An từ ngày 23/6/2014 đến ngày 25/6/2014.
Trong 2 ngày 24 và 25 tháng 6, Ban đã CPO tổ chức đoàn công tác làm việc và đi thực đị cùng với Sở NN&PTNT Nghệ An, PMU Nghệ An, IMC, các đơn vị liên quan tại địa phương.