Khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu và Quản lý hợp đồng - Dự án
Thực hiện Quyết định số 528/QĐ-CPO-TĐ ngày 16 tháng 12 năm 2014 của Trưởng Ban quản lý Trung ương cá Dự án Thủy lợi (CPO) về việc Phê duyệt Đề cương và Dự toán khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu và Quản lý hợp đồng từ ngày 18 đến 20 tháng 12 năm 2014 tại Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Khóa đào tạo RAP&MASSCOTE và Định chuẩn hệ thống tưới (BENCHMARKING) do Dự án JICA2 tổ chức tại Nghệ An.
Trong 2 tuần, từ ngày 15/07/2014 đến ngày 30/07/2014, Ban CPO đã kết hợp cùng Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam tổ chức 2 khóa đào tạo: Đánh giá hoạt động và xây dựng kế hoạch chiến lược Hiện đại hóa hệ thống tưới (RAP&MASSCOTE) và Định chuẩn hệ thống tưới (BENCHMARKING) tại công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Bắc Nghệ An, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An.