Phê duyệt Sổ tay thực hiện dự án
15/09/2014 14:49:43

Sổ tay thực hiện dự án của Dự án Khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi bắc Nghệ An do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản tài trợ được phê duyệt tại Quyết định số 2855/QĐ-BNN-TCTL của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ngày 04/12/2013

Các tin tức khác: