Phê duyệt Kế hoạch hành động tái định cư Hợp phần 1
15/09/2014 14:42:01

Phê duyệt Kế hoạch hành động tái định cư Hợp phần 1 của Dự án Khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi bắc Nghệ An do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản tài trợ được phê duyệt tại Quyết định số 621/QĐ-UBND.NN của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ngày 21/2/2013

Các tin tức khác: