Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Hợp phần 2
15/09/2014 14:31:15

Báo cáo đánh giá tác động môi trường hợp phần 2 của Dự án Khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi bắc Nghệ An do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản tài trợ được phê duyệt tại Quyết định số 2683/QĐ-BNN-KHCN của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ngày 30/10/2012