Đoàn công tác Ban CPO, CPMU JICA2 làm việc tại Nghệ An từ ngày 23/6/2014 đến ngày 25/6/2014.
03/07/2014 10:29:58

 Trong 2 ngày 24 và 25 tháng 6, Ban đã CPO tổ chức đoàn công tác làm việc và đi thực đị cùng với Sở NN&PTNT Nghệ An, PMU Nghệ An, IMC, các đơn vị liên quan tại địa phương.

 

Đoàn công tác gồm Lãnh đạo Ban CPO, các cán bộ CPMU JICA2.

Về phía tỉnh Nghệ An có sự tham gia của lãnh đạo Sở NN&PTNT Nghệ An, Lãnh đạo PMU Nghệ An,

Công ty TNHH 1 thành viên thủy lợi Bắc Nghệ An, Đại diện Xã Long Thành, huyện Yên Thành, IMC và các đơn vị liên quan ở địa phương. 

Các nội dung làm việc chính:

-        Rà soát tình hình thực hiện và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2014;

-        Rà soát ưu tiên khảo sát, thiết kế chi tiết và kế hoạch  nhân sự giám sát Tư vấn quốc tế

cho gói thầu TV1 Thiết kế chi tiết và giám sát thực hiện dự án;

-        Thảo luận về triển khai hỗ trợ mở rộng PIM trong vùng dự án;

-        Trao đổi về tưới phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong vùng dự án;

-        Đi thực địa.

 

Sau đây là một vài hình ảnh Đoàn Công tác:

 

Đoàn công tác đi thực địa hệ thống kênh Khe Khuôn thuộc huyện Đô Lương.

 

Đoàn công tác đi thực địa kênh N8, huyện Yên Thành

 

Đoàn công tác làm việc với xã Long Thành, huyện Yên Thành  về công tác quản lý thủy nông cơ sở và hoạt động PIM

 

Đoàn công tác đi thực địa kênh N2, huyện Yên Thành