Đoàn công tác Ban CPO, CPMU, IMC, Liên danh tư vấn quốc tế làm việc tại Nghệ An từ ngày 08/9/2014 đến ngày 10/9/2014.
12/09/2014 16:22:32

Đoàn công tác Ban CPO, CPMU, IMC, Liên danh tư vấn quốc tế làm việc tại Nghệ An từ ngày 08/9/2014 đến ngày 10/9/2014.

 Trong 3 ngày từ 07 đến 10  tháng 9, Ban đã CPO tổ chức đoàn công tác làm việc và đi thực đị cùng với PMU Nghệ An, IMC, liên danh tư vấn quốc  tế và các đơn vị liên quan tại địa phương.

Đoàn công tác gồm:

Đại diện Ban quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi (CPO)

Đại diện Ban quản lý dự án JICA2 (CPMU JICA2).

Về phía tỉnh Nghệ An có sự tham gia của Lãnh đạo PMU Nghệ An,

Công ty TNHH 1 thành viên thủy lợi Bắc Nghệ An và các đơn vị liên quan ở địa phương. 

Liên danh Tư vấn quốc tế Sanyu và HEC2:

Các nội dung làm việc chính:

Theo văn bản số 1629/CPO-JICA2 ngày 06/9/2014, Ban CPO tổ chức đoàn công tác đi thực địa với mục đích giới thiệu tư vấn đến các đơn vị có liên quan, kiểm tra và thống nhất khối lượng khảo sát địa hình địa chất cho các công trình thuộc hợp phần 1.

-        Rà soát khối lượng khảo sát công trình đầu mối

-        Rà soát khối lượng khảo sát các kênh được ưu tiên khảo sát và thiết kế trước

-        thống nhất biên bản hiện trường

 

Sau đây là 1 vài hình ảnh của đoàn công tác:

 

            Đoàn công tác họp tại hội trường IMC và giới thiệu tư vấn với các đơn vị có liên quan

 

                                      Hình ảnh công tác khoan khảo sát tại đầu mối Đô Lương

 

             Đoàn công tác thảo luận khối lượng khảo sát tại xí nghiệp quản lý đầu mối Đô Lương

 

                    Đoàn công tác đi thực địa tại hệ thống kênh Khe Khuôn, Văn Tràng