Ngày 28-29 tháng 10 năm 2015, Dự án WB7 tổ chức họp giao ban thường xuyên tại thành phố Hà Giang. Tham dự có đại diện của Tổng cục Thủy lợi, CPMU, chủ đầu tư các dự án thành phần, lãnh đạo và cán bộ chuyên trách các Ban PPMU, đại diện tư vấn hỗ trợ thực hiện dự án (PIC).
Từ ngày 14 đến 25/9/2015 Ngân hàng Thế giới (WB) cùng với Ban quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (CPO) đã tổ chức Đoàn giám sát hỗ trợ thực hiện dự án WB7 lần 3 dự án “Cải thiện nông nghiệp có tưới”.
Khóa đào tạo về Hiện đại hóa Hệ thống thủy lợi quản lý theo hướng dịch vụ  Dự án “Cải thiện nông nghiệp có tưới”
Trong khuôn khổ của Dự án “Cải thiện nông nghiệp có tưới” (WB7), Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (CPO) đã tổ chức khóa đào tạo về Hiện đại hóa Hệ thống thủy lợi quản lý theo hướng dịch vụ từ ngày 24/5 đến 28/5/2015 tại Thành phố Đà Nẵng.
Khóa đào tạo về công tác lát kênh, trạm bơm buồng xoắn bê tông và mô hình nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu
Thực hiện mục tiêu, kế hoạch đào tạo tổng dự án, Ban quản lý Trung ương các dự án thủy lợi (CPO) tổ chức khóa tham quan học tập kinh nghiệm về “công tác lát kênh, trạm bơm buồng xoắn bê tông và mô hình nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu” tại Thái Lan và Malaysia từ ngày 14-25 tháng 4 năm 2015.
Từ ngày 09/1/2015 đến 11/1/2015, trong khuôn khổ các hoạt động của Hợp phần 3 - Dự án Cải thiện Nông nghiệp có tưới (WB7), Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (CPO) đã tổ chức khóa tham quan, học tập kinh nghiệm mô hình nông nghiệp có tưới điển hình tại Tỉnh Lâm đồng.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội thảo khởi động Dự án “Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7)”
Ngày 11/7/2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội thảo khởi động Dự án “Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7)”. Hội thảo được tổ chức tại khách sạn Fortuna Hà Nội, nhằm giới thiệu tổng quan dự án, tiến độ và kế hoạch dự án, hiện trạng đói nghèo trong vùng dự án, kỳ vọng tác động của dự án và hướng dẫn các chính sách an toàn môi trường, xã hội, các vấn đề về quản lý tài chính và quản lý đấu thầu của dự án.
Đoàn WB đi thực địa tại 3 tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Nam và Hòa Bình - Dự án cải thiện Nông nghiệp có tưới (WB7)
Từ ngày 02/7 đến 07/7/2014, Ngân hàng Thế giới (WB) cùng với Ban quản lý trung ương các dự án thủy lợi (CPO) đã tổ chức Đoàn công tác triển khai dự án “Cải thiện nông nghiệp có tưới”.
1 2 Last