Từ ngày 10/4/2017 đến ngày 21/04/2017 Ngân hàng Thế giới (WB) đã tổ chức Đoàn giám sát, hỗ trợ thực hiện dự án lần 6 - Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7), với mục tiêu thực hiện hỗ trợ toàn diện các hoạt động của dự án; xác định các vấn đề vướng mắc, khó khăn, sau đó thảo luận và đưa ra các giải pháp để hỗ trợ các dự án thành phần triển khai, thực hiện hoạt động dự án đúng tiến độ, đạt chất lượng.
Ngày 5 và 6 tháng 1 năm 2017, Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (CPO) tổ chức Đoàn công tác đi kiểm tra kế hoạch thực hiện các hợp phần thuộc dự án WB7 của tỉnh Quảng Trị.
Từ ngày 09 đến 23/5/2016 Ngân hàng Thế giới (WB) cùng với Ban quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (CPO) đã tổ chức Đoàn giám sát hỗ trợ thực hiện dự án lần 4 dự án “Cải thiện nông nghiệp có tưới” (WB7).
Dự án “Cải thiện nông nghiệp có tưới” dưới sự tài trợ vốn ODA của WB và vốn đối ứng của chính phủ Việt Nam, được thực hiện ở Thanh Hoá là một điểm sáng về giải phóng mặt bằng.
Từ ngày 05 - 08/4/2016, Đoàn công tác kiểm tra tình hình chống hạn của Bộ NN&PTNT gồm Tổng cục Thủy lợi, Cục trồng Trọt, Cục Phòng chống thiên tai và Ban CPO do Thứ trưởng Lê Quốc Doanh dẫn đầu đã làm việc với các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị.
Ngày 26-27 tháng 3 năm 2016, Dự án WB7 tổ chức Hội thảo trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu về công nghệ tưới tiết kiệm phục vụ cho nông nghiệp
Ngày 28-29 tháng 10 năm 2015, Dự án WB7 tổ chức họp giao ban thường xuyên tại thành phố Hà Giang. Tham dự có đại diện của Tổng cục Thủy lợi, CPMU, chủ đầu tư các dự án thành phần, lãnh đạo và cán bộ chuyên trách các Ban PPMU, đại diện tư vấn hỗ trợ thực hiện dự án (PIC).
1 2 3 Last