Hà Tĩnh được mùa bí xanh Tre Việt
Nông dân xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đang bước vào thu hoạch bí xanh Tre Việt lứa thứ 3. Rất khấn khởi, bởi năm nay bí vừa được mùa vừa được giá.
Đoàn giám sát đánh giá thực hiện giữa kỳ
Đoàn giám sát đánh giá thực hiện giữa kỳDự án Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7) Từ ngày 11/10/2017 đến ngày 31/10/2017 Ngân hàng Thế giới (WB) đã tổ chức Đoàn công tác đánh giá thực hiện dự án giữa kỳ - Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7), với mục tiêu (i)Rà soát tiến độ thực hiện, chất lượng công trình, tình hình tài chính, tuân thủ hiêp định, tình trạng ủy thác và các khía cạch liên quan khác của từng tiểu dự án và hợp phần dự án; (ii)Trao đổi và rút ra bài học kinh nghiệm từ quá trình thực hiện trong 3 năm qua để tăng cường và đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong giai đoạn còn lại của dự án; và (iii)Thống nhất kế hoạch thực hiện và những hoạt động chính cho giai đoạn thực hiện còn lại cho đến cuối năm 2020.
Đoàn giám sát, hỗ trợ thực hiện dự án Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7)
Từ ngày 10/4/2017 đến ngày 21/04/2017 Ngân hàng Thế giới (WB) đã tổ chức Đoàn giám sát, hỗ trợ thực hiện dự án lần 6 - Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7), với mục tiêu thực hiện hỗ trợ toàn diện các hoạt động của dự án; xác định các vấn đề vướng mắc, khó khăn, sau đó thảo luận và đưa ra các giải pháp để hỗ trợ các dự án thành phần triển khai, thực hiện hoạt động dự án đúng tiến độ, đạt chất lượng.
Ngày 5 và 6 tháng 1 năm 2017, Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (CPO) tổ chức Đoàn công tác đi kiểm tra kế hoạch thực hiện các hợp phần thuộc dự án WB7 của tỉnh Quảng Trị.
Từ ngày 09 đến 23/5/2016 Ngân hàng Thế giới (WB) cùng với Ban quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (CPO) đã tổ chức Đoàn giám sát hỗ trợ thực hiện dự án lần 4 dự án “Cải thiện nông nghiệp có tưới” (WB7).
Dự án “Cải thiện nông nghiệp có tưới” dưới sự tài trợ vốn ODA của WB và vốn đối ứng của chính phủ Việt Nam, được thực hiện ở Thanh Hoá là một điểm sáng về giải phóng mặt bằng.
Từ ngày 05 - 08/4/2016, Đoàn công tác kiểm tra tình hình chống hạn của Bộ NN&PTNT gồm Tổng cục Thủy lợi, Cục trồng Trọt, Cục Phòng chống thiên tai và Ban CPO do Thứ trưởng Lê Quốc Doanh dẫn đầu đã làm việc với các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị.
1 2 3 Last