Tài liệu Kỹ thuật tưới cho thâm canh lúa
11/09/2014 17:01:56

Trung tâm Tư vấn PIM, Viện khoa học thủy lợi Việt Nam đã tiến hành nghiên cứu, thí nghiệm các chế độ tưới thâm canh - tiết kiệm nước cho canh tác lúa theo thâm canh cải tiến (SRI)

Tài liệu chi tiết đính kèm theo file sau đây: