Quyết định số 252/QĐ-BNN-XD ngày 21/02/2014 của Bộ NN&PTNT
25/02/2014 08:40:09

Quyết định số 252/QĐ-BNN-XD ngày 21/02/2014 của Bộ NN&PTNT về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, dự án thành phần: Cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Hòa Bình, Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới do WB tài trợ (WB7)

Đính kèm file sau đây: