Quyết định số 02/QĐ-SNN về việc phê duyệt lựa chọn nhà thầu của Hòa Bình.
14/01/2015 00:41:54

Gói thầu xây lắp trạm bơm thủy Luân Đồng Chúi (xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn)

Để xem Chi tiết, quý vị hãy xem qua file đính kèm