Hội thảo phổ biến, quảng bá thông tin chung về Hợp phần 3 - Dự án “Cải thiện nông nghiệp có tưới”
Ngày 21-22 tháng 12 năm 2015, Dự án tổ chức Hội thảo phổ biến, quảng bá thông tin chung về Hợp phần 3 - Dự án WB7.
Khóa đào tạo Thể chế, Chính sách về quản lý khai thác công trình thủy lợi – cấp hệ thống  - Dự án “Cải thiện nông nghiệp có tưới”
Trong khuôn khổ của Dự án “Cải thiện nông nghiệp có tưới” (WB7), Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (CPO) đã tổ chức khóa đào tạo Thể chế, Chính sách về quản lý khai thác công trình thủy lợi – cấp hệ thống từ ngày 26/11 đến 30/11/2015 tại Thành phố Hà Tĩnh.
Khóa đào tạo về Định chuẩn Hệ thống tưới (Benchmarking) - Dự án “Cải thiện nông nghiệp có tưới”
Trong khuôn khổ của Dự án “Cải thiện nông nghiệp có tưới” (WB7), Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (CPO) đã tổ chức khóa đào tạo về Định chuẩn Hệ thống tưới (Benchmarking) từ ngày 23/11 đến 25/11/2015 tại Thành phố Hà Tĩnh.
Họp giao ban Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7) tháng 10/2015
Ngày 28-29 tháng 10 năm 2015, Dự án WB7 tổ chức họp giao ban thường xuyên tại thành phố Hà Giang. Tham dự có đại diện của Tổng cục Thủy lợi, CPMU, chủ đầu tư các dự án thành phần, lãnh đạo và cán bộ chuyên trách các Ban PPMU, đại diện tư vấn hỗ trợ thực hiện dự án (PIC).
Đoàn giám sát dự án WB7 lần 3 – Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới
Từ ngày 14 đến 25/9/2015 Ngân hàng Thế giới (WB) cùng với Ban quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (CPO) đã tổ chức Đoàn giám sát hỗ trợ thực hiện dự án WB7 lần 3 dự án “Cải thiện nông nghiệp có tưới”.
Khóa đào tạo về Hiện đại hóa Hệ thống thủy lợi quản lý theo hướng dịch vụ  Dự án “Cải thiện nông nghiệp có tưới”
Trong khuôn khổ của Dự án “Cải thiện nông nghiệp có tưới” (WB7), Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (CPO) đã tổ chức khóa đào tạo về Hiện đại hóa Hệ thống thủy lợi quản lý theo hướng dịch vụ từ ngày 24/5 đến 28/5/2015 tại Thành phố Đà Nẵng.
Khóa đào tạo về công tác lát kênh, trạm bơm buồng xoắn bê tông và mô hình nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu
Thực hiện mục tiêu, kế hoạch đào tạo tổng dự án, Ban quản lý Trung ương các dự án thủy lợi (CPO) tổ chức khóa tham quan học tập kinh nghiệm về “công tác lát kênh, trạm bơm buồng xoắn bê tông và mô hình nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu” tại Thái Lan và Malaysia từ ngày 14-25 tháng 4 năm 2015.
1 2 3 4 5 6 ... Last