Khóa đào tạo về Hiện đại hóa Hệ thống thủy lợi quản lý theo hướng dịch vụ Dự án “Cải thiện nông nghiệp có tưới”
02/06/2015 12:17:22

Trong khuôn khổ của Dự án “Cải thiện nông nghiệp có tưới” (WB7), Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (CPO) đã tổ chức khóa đào tạo về Hiện đại hóa Hệ thống thủy lợi quản lý theo hướng dịch vụ từ ngày 24/5 đến 28/5/2015 tại Thành phố Đà Nẵng.

Mục tiêu khóa đào tạo: Hiện đại hóa hệ thống tưới là một quá trình phức tạp liên quan đến một loạt các thay đổi về kỹ thuật, quản lý và thể chế sẽ được điều chỉnh để phù hợp với điều kiện cụ thể của từng hệ thống tưới trong Dự án với mục đích nâng cao hiệu quả phục vụ của hệ thống tưới góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống của nhân dân trong vùng Dự án. Để đạt được mục tiêu của Dự án, đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ cấp tỉnh, Công ty quản lý khai thác công trình thủy lợi (IMC), Ban quản lý dự án cấp tỉnh và người quản lý, sử dụng nước là cần thiết để đảm bảo việc sử dụng nước được hiệu quả, tiết kiệm và công trình hoạt động bền vững.

Đối tượng đào tạo là các cán bộ thuộc các Ban quản lý dự án, cán bộ Chi cục thủy lợi, IMC 7 tỉnh vùng dự án WB7 và các cán bộ quản lý dự án của CPO.

Một số hình ảnh của khóa đào tạo:


Hồng Quang  - Phó giám đốc dự án WB7 khai mạc lớp đào tạo về Hiện đại hóa