Khóa đào tạo Thể chế, Chính sách về quản lý khai thác công trình thủy lợi – cấp hệ thống - Dự án “Cải thiện nông nghiệp có tưới”
03/12/2015 12:44:22

Trong khuôn khổ của Dự án “Cải thiện nông nghiệp có tưới” (WB7), Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (CPO) đã tổ chức khóa đào tạo Thể chế, Chính sách về quản lý khai thác công trình thủy lợi – cấp hệ thống từ ngày 26/11 đến 30/11/2015 tại Thành phố Hà Tĩnh.

Mục tiêu chính của khóa đào: Trang bị cho các cán bộ làm công tác quản lý hệ thống thủy lợi của PPMUs, IMCs Chi cục Thủy lợi, cán bộ cấp tỉnh/huyện,… những khái niệm, nội dung cơ bản về công tác thể chế, chính sách trong quản lý thủy lợi theo hướng dịch vụ, phân cấp chuyển giao quản lý tưới (IMT) với mục đích nâng cao hiệu quả quản lý nước và công trình; các quy định về phân cấp quản lý khai thác CTTL, quy định về thủy lợi phí nội đồng, cơ chế chia sẻ nguồn thủy lợi phí cấp bù giữa IMC và các Tổ chức HTDN (WUA) khi các WUA quản lý khu tưới vượt quy mô cống đầu kênh, cơ chế khuyến khích áp dụng công nghệ tiên tiến xây dựng hệ thống thủy lợi nội đồng. Bên cạnh đó, khóa đào tạo cũng sẽ giới thiệu phương pháp lập kế hoạch hiện đại hóa hệ thống tưới 5 năm/hàng năm; Hướng dẫn lập kế hoạch tưới tiêu, vận hành sửa chữa công trình; Hướng dẫn thực hiện quy định về giao kế hoạch, đặt hàng trong quản lý KTCTTL.

Đối tượng đào tạo là các cán bộ thuộc các Ban quản lý dự án, cán bộ Chi cục thủy lợi, IMCs, các bộ cấp tỉnh/huyện 7 tỉnh vùng dự án WB7 và các cán bộ quản lý dự án của CPO.

Một số hình ảnh tại khóa đào tạo:
 

Các tin tức khác: