Hội thảo về thể chế - chính sách trong hợp phần 3 Dự án cải thiện nông nghiệp có tưới WB7
23/07/2017 09:23:15

HỘI THẢO VỀ THỂ CHẾ - CHÍNH SÁCH TRONG HỢP PHẦN 3

DỰ ÁN CẢI THIỆN NÔNG NGHIỆP CÓ TƯỚI (WB7)

Từ ngày 21/07/2017 đến ngày 22/07/2017 Ban Quản lý dự án WB7 (CPMU) đã tổ chức Hội thảo về thể chế, chính sách trong hợp phần 3 - Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7) tại thành phố Đà Nẵng với mục tiêu cập nhật, đánh giá về tình hình thực hiện Hợp phần 3; Hướng dẫn phát triển nội đồng và nâng cao hiệu quả tưới – tiêu; Những vấn đề về thể chế chính sách đối với việc thực hiện Hợp phần 3 của dự án.

 

Thành phần đại biểu tham dự bao gồm:

- Tư vấn hỗ trợ quản lý thực hiện dự án (PIC)

- Lãnh đạo Cục Trồng Trọt, Tổ công tác hợp phần 3 của Bộ NN&PTNT, CPO/CPMU, Sở NN&PTNT, Ban quản lý dự án thành phần WB7 các tỉnh dự án WB7 và các đơn vị liên quan khác.

- Chuyên gia nông nghiệp thuộc Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Nhiệt đới quốc tế (CIAT)

- Tư vấn hỗ trợ quản lý thực hiện dự án (PIC)

- Tư vấn M&E, tư vấn ISC và Tư vấn CSA của 7 tỉnh dự án

 

Một số hình ảnh của hội thảo

Đại diện ban CPO phát biểu tại hội thảo.

Đại diện cục trồng trọt phát biểu tại hội thảo.

Hình ảnh đi thực tế tại xã Quế Xuân 1 – Huyện Quế Sơn – Quảng Nam.

Hình ảnh đi thực tế tại xã Quế Xuân 1 – Huyện Quế Sơn – Quảng Nam.

Hình ảnh đi thực tế tại xã Quế Xuân 1 – Huyện Quế Sơn – Quảng Nam.

Các tin tức khác: