Hội thảo Cơ chế đặt hàng và Hợp đồng dịch vụ quản lý tưới tiêu
28/07/2017 09:55:41

Hội thảo Cơ chế đặt hàng và Hợp đồng dịch vụ quản lý tưới tiêu -Dự án “Cải thiện nông nghiệp có tưới”

Ngày 24-25 tháng 7 năm 2017, Dự án WB7 tổ chức Hội thảo Cơ chế đặt hàng và Hợp đồng dịch vụ tưới tiêu.

Hội thảo được tổ chức tại Đà Nẵng nhằm (i) Đánh giá Tiến độ, tình hình thực hiện chung về hợp phần 1 của toàn dự án, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp khắc phục; (ii)Thảo luận các nội dung về cơ chế đặt hàng và tình hình triển khai, khó khăn và đưa giải pháp khác phục khi thí điểm cơ chế đặt hàng tại Hà Giang, Đà Nẵng.

Tham dự hội thảo gồm có Lãnh đạo và chuyên viên liên quan dự án Tổng cục Thuỷ lợi, , CPO/CPMU, Sở NN&PTNT, Ban quản lý dự án thành phần WB7 các tỉnh dự án WB7 và các đơn vị liên quan khác.

Một số hình ảnh của Hội thảo.

Biên tập:Lê Ngàn

Các tin tức khác: