Đoàn giám sát hỗ trợ thực hiện dự án lần 4 - Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới
25/05/2016 10:58:27

Từ ngày 09 đến 23/5/2016  Ngân hàng Thế giới (WB) cùng với Ban quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (CPO) đã tổ chức Đoàn giám sát hỗ trợ thực hiện dự án  lần 4 dự án “Cải thiện nông nghiệp có tưới” (WB7).

Nội dung làm việc của Đoàn: Mục tiêu của đoàn là thực hiện hỗ trợ toàn diện các hoạt động dự án, xác định các vấn đề vướng mắc, khó khăn và giải pháp giải quyết. Đoàn sẽ đi thực địa làm việc với các tỉnh vùng dự án và thảo luận với cơ quan liên quan của Bộ.

            Thành phần đoàn gồm có: Đội trưởng và các chuyên gia của WB; Lãnh đạo, chuyên viên Cục Trồng trọt, Cục Quản lý XDCT, Cục Bảo vệ Thực vật, Tổng cục Thủy lợi, Vụ Hợp tác Quốc tế; Vụ Tài Chính, Vụ Kế hoạch, Lãnh đạo, cán bộ CPMU dự án WB7; Tư vấn Quốc tế (PIC). Đoàn đã thảo luận về kế hoạch triển khai thực hiện của dự án, đi thực địa và làm việc tại 6 tỉnh dự án: Hà Giang, Hòa Bình, Thanh Hóa, Quảng Trị, Hà Tĩnh và Quảng Nam và làm việc với các cơ quan liên quan của tỉnh.

Một số hình ảnh Đoàn giám sát:

I. DỰ ÁN THÀNH PHẦN HÀ TĨNH (10/5/2016)

Ảnh 1

Ảnh 2

Ảnh 3

Ảnh 4

Ảnh 1-4: Cụm điều tiết K5 trên kênh chính Kẻ Gỗ: Bố trí hệ thống thiết bị giám sát điều khiển (SCADA) gồm 4 sensor đo mực nước thượng (ảnh 2) hạ lưu cống điều tiết K5 và mực nước hạ lưu 2 cống đầu kênh cấp 1, 3 sensor đo độ mở cửa van (ảnh 3) và thiết bị cơ điện đóng mở cửa van tại 3 cống trên

Ảnh 5: Công trình đo nước đầu kênh N2 - Kẻ Gỗ

Ảnh 6: Đập tràn đỉnh dài trên kênh N1 - Kẻ Gỗ

Ảnh 7: Kênh N17 - Kẻ Gỗ

Ảnh 8:  phỏng  vấn bà con nông dân tại Hà Tĩnh

Ảnh 9: Kênh N16- Kẻ Gỗ, có bến nước bờ trái

Ảnh 10: Cửa van kéo rút đầu kênh cấp III

 

II. DỰ ÁN THÀNH PHẦN QUẢNG TRỊ (11/5/2016)

Ảnh 11: Thi công cống lấy nước hồ chứa La Ngà

Ảnh 12: Kênh chính sau cống lấy nước La Ngà

Ảnh 13: Kênh Hà Thượng - xây gạch xi măng

Ảnh 14: Khoan phụt chống thấm đập Trúc Kinh

Ảnh 15: Khu trồng rau tại Tp. Đông Hà, Quảng Trị

Ảnh 16: Bể trữ nước tưới, rửa rau (có trước dự án)

Ảnh 17: phỏng vấn bà con nông dân tại Quảng Trị

 

 

III. DỰ ÁN THÀNH PHẦN QUẢNG NAM (13/5/2016)

Ảnh 18: Thi công kênh  - Phú Ninh

Ảnh 19: Thi công kênh .. - Khe Tân

Ảnh 20: Thi công kênh - Khe Tân

Ảnh 21: Thảo luận với đại diện HTX, Quảng Nam

IV. DỰ ÁN THÀNH PHẦN THANH HÓA (17/5/2016)

Ảnh 22: Thi công kênh chính Nam K23+462,7-K31+345 – Hệ thống Nam sông Mã

Ảnh 23:Thi công kênh chính Nam K23+462,7-K31+345 – Hệ thống Nam sông Mã

Ảnh 24: Thi công kênh N22 - Kênh chính Nam

Ảnh 25: Công trường thi công kênh chính Nam

V. DỰ ÁN THÀNH PHẦN HÒA BÌNH (17-18/5/2016)

Ảnh 26: Nâng cấp đập + trạm bơm thủy luân Nại - Lạc Sơn - Hòa Bình: hoàn thành đầu năm 2016

Ảnh 27: Thi công kênh trạm bơm thủy luân Nại

VI. DỰ ÁN THÀNH PHẦN HÀ GIANG (20/5/2016)

Ảnh 28: Hồ (treo) chứa nước đa mục tiêu – Dự án trong nước do Sở NN&PTNT Hà Giang chủ đầu tư

Ảnh 29: Hồ (treo) chứa nước đa mục tiêu – Dự án trong nước do Sở NN&PTNT Hà Giang chủ đầu tư

 

Các tin tức khác: