Đoàn giám sát, hỗ trợ thực hiện dự án Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7)
28/04/2017 21:35:53

Từ ngày 10/4/2017 đến ngày 21/04/2017 Ngân hàng Thế giới (WB) đã tổ chức Đoàn giám sát, hỗ trợ thực hiện dự án lần 6 - Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7), với mục tiêu thực hiện hỗ trợ toàn diện các hoạt động của dự án; xác định các vấn đề vướng mắc, khó khăn, sau đó thảo luận và đưa ra các giải pháp để hỗ trợ các dự án thành phần triển khai, thực hiện hoạt động dự án đúng tiến độ, đạt chất lượng.

 

Thành phần Đoàn gồm có: Đội trưởng và các chuyên gia WB; Lãnh đạo và chuyên viên Tổng cục thủy lợi; Vụ kế hoạch; Vụ hợp tác quốc tế; Cục quản lý xây dựng công trình; Cục trồng trọt; Cục bảo vệ thực vật; Ban quan lý Trung ương các dự án Thủy lợi; Tư Vấn Quốc tế (PIC) và các tư vấn ISC, M&E

Trong thời gian công tác, Đoàn đã làm việc và đi thực địa tại 5 tỉnh dự án: Hà Giang, Phú Thọ, Hòa Bình, Thanh Hóa, Quảng Trị, làm việc với các cơ quan liên quan của tỉnh. Các nội dung làm việc của Đoàn đã được đưa vào Biên bản ghi nhớ Đoàn công tác hỗ trợ thực hiện dự án lần 6 của WB từ 10/4/2017 đến 21/4/2017.

 

Một số hình ảnh thực tế của Đoàn công tác tại địa phương.

 

1. Dự án thành phần tỉnh Quảng Trị

Thực địa mô hình lúa tại Quảng Trị
 

2. Dự án thành phần tỉnh Hà Giang


Làm việc với Chủ đầu tư và PPMU

Trao đổi, đóng góp ý kiến khi thực địa mô hình cam

Thăm và làm việc với Trung tâm giống cây trồng Đạo Đức (cơ sở 2)

Thực địa công trình kênh xã Yên Hà
 

 

3. Dự án thành phần tỉnh Phú Thọ


Làm việc với Chủ đầu tư và PPMU

Thực địa mô hình bưởi

Thực địa mô hình bưởi Đoan Hùng tại xã Bằng Luân, Huyện Đoan Hùng

4. Dự án thành phần tỉnh Thanh Hóa


Làm việc với Chủ đầu tư và PPMU

Thực địa mô hình lúa

Thực địa công trình nâng cấp hệ thống kênh dẫn nước tại Huyện Yên Định
 


Chụp ảnh kỷ niệm với bà con nông dân mô hình lúa xã Thiệu Công, H. Thiệu Hóa

5. Dự án thành phần tỉnh Hòa Bình


Làm việc với Chủ đầu tư và PPMU


Thực địa mô hình rau Lương Sơn

Thực địa trạm bơm thủy luân Đồng Chúi

Thực địa trạm bơm thủy luân Đồng Chúi

 

 

Các tin tức khác: