Đoàn giám sát đánh giá thực hiện lần 8
18/05/2018 09:33:13

Đoàn giám sát, hỗ trợ thực hiện dự án lần 8

Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7)

Từ ngày 17-24/4 và 03-10/5/2018 Ngân hàng Thế giới (WB) đã tổ chức Đoàn giám sát, hỗ trợ thực hiện dự án - Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7), với mục tiêu (i) Rà soát tiến độ thực hiện và những kết quả đạt được trong 6 tháng qua; (ii) Trao đổi về khả năng tái cấu trúc dự án bằng cách điều chỉnh bổ sung một vài chỉ số kết quả; (iii) Thống nhất kế hoạch thực hiện sửa đổi nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện của hợp phần thể chế; và (iv) Thống nhất sửa đổi phạm vi của một số tiểu dự án được chọn và các hoạt động chuẩn bị cần thiết. Đoàn sẽ đi thực địa và làm việc với các tỉnh vùng dự án và thảo luận với các cơ quan liên quan của Bộ.

Thành phần Đoàn gồm có: Đội trưởng và các chuyên gia WB; Lãnh đạo và chuyên viên Tổng cục thủy lợi; Vụ kế hoạch; Vụ hợp tác quốc tế; Cục trồng trọt; Ban quan lý Trung ương các dự án Thủy lợi; Tư Vấn Quốc tế (PIC) và các tư vấn ISC, M&E.

Trong thời gian công tác, Đoàn đã làm việc và đi thực địa tại 5 tỉnh dự án: Hà Giang, Phú Thọ, Hòa Bình, Thanh Hóa, Quảng Nam làm việc với các cơ quan liên quan của tỉnh. Các nội dung làm việc của Đoàn đã được đưa vào Biên bản ghi nhớ Đoàn giám sát, hỗ trợ thực hiện dự án của WB từ từ ngày 17-24/4 và 03-10/5/2018

Một số hình ảnh hoạt động hiện trường tháng 4 và tháng 5/2018

1. Quảng Nam 

Thi công trụ đỡ cầu máng qua sông Bà Rén – Gói thầu 13 Phú Ninh.

Mô hình: Cánh đồng lớn sản xuất rau, màu an toàn áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm trên hệ thống canh tác đất cây trồng cạn xã Tam Phước, Phú Ninh (30 Ha).
Cây trồng chủ yếu vụ hiện tại: Dưa hấu

Mô hình: Cánh đồng lớn luân canh lúa - màu trên hệ thống canh tác đất lúa xã Quế Xuân (50 ha).

Cây trồng vụ hiện tại: Lúa giống, lạc, bí, đỗ

2. Thanh Hóa:

Kênh chính Bắc, gói thầu TH/W1/KCB/2014: Khối lượng hoàn thành đạt 54,5/55,3 tỷ đồng tương đương 98,6% giá trị hợp đồng

Mô hình chuyển đổi đất trồng lúa sang trồng rau màu gắn với chế biến và xuất khẩu xã Định Liên huyện Yên Định (45ha)

Cây trồng chủ yếu vụ hiện tại: Ớt, ngô

3. Hòa Bình:

Bai La, xã Cao Thắng huyện Lương Sơn, Hòa Bình (gói HB/W8/HC/2016): Tưới 270 ha. Xây dựng từ 1960, lõi đất, sau đó bộc đá xây, lần sửa chữa tiếp theo được phủ thêm lớp vữa bê tông (5-10 cm) không cốt thép.

Xuống cấp, vụ chiêm xuân chỉ tưới được 1/3 diện tích, bà con phải bơm vét.

Hình ảnh thi công xây dựng hồ Cành huyện Kim Bôi, Gói thầu HB/W7/HC/2016

       Mô hình CSA sản xuất cam chất lượng cao             tại xã Bắc Phong (20ha)

Bể chứa 200m3 nước phục vụ tưới cho mô hình CSA sản xuất cam chất lượng cao tại xóm 6-7 thị trấn Cao Phong

4. Hà Giang:

Thi công sân phủ, tràn công trình Nà Rược, Yên Minh

Quan sát chất lượng (độ chặt) đất đắp đập đất Nà Rược

Đợt kiểm tra (11/4/2018) của Cục QLXDCT, CPO và PIC tại công trường xây dựng đập Nà Rược, Yên Minh

Thi công phần đất đắp hạ lưu

Nhìn từ thượng lưu: tường chắn bê tông không cốt thép

Công trình hồ chứa Yên Thành, Quang Bình: Kết cấu đập hỗn hợp tường chắn bê tông thượng lưu + đất đắp hạ lưu

 

Mô hình thâm canh bền vững sản xuất hồng không hạt cấp nông hộ tại xã Na Khê - Yên Minh (8ha) Mô hình thâm canh bền vững sản xuất rau an toàn cấp nông hộ tại xã Hữu Vinh - Yên Minh (2ha)

5. Phú Thọ:

Trạm bơm tiêu Dậu Dương: Có Qtk=20 m3/s (72000 m3/h) kết cấu kiểu buồng ướt, lắp đặt 04 tổ máy bơm chìm, công suất mỗi tổ máy Q= 18000 m3/h với cột nước Htt= 6,44m. Nhà trạm có kích thước 20x8,8m kết cấu BTCT.

Thi công kênh hút và bể hút

Thi công ống xả và kênh xả

Thi công tầng trên cùng của nhà trạm

Thi công hoàn trả đê sông Thao

 

Mô hình CSA thâm canh lúa Hương Nộn (19,5 ha): Gói kỹ thuật nông nghiệp tiên tiến đang được áp dụng;

Hạ tầng mặt ruộng: Ruộng đã được san phẳng, đã dồn điền đổi thửa, hệ thống kênh tưới tiêu và giao thông nội đồng đã được thi công, đang hoàn thiện. 

Mô hình được thực hiện tại xã Bằng Luân, huyện Đoan Hùng (20,23 ha) với 21 hộ hưởng lợi. Gói kỹ thuật nông nghiệp đã được áp dụng. Phần cơ sở hạ tần đã xây dựng cơ bản hoàn thành với 01 trạm bơm cấp 1, 5,5/6km đường ống cấp nước tập trung, 21 bể chứa nước tại các hộ dân, đã lắp đặt được 15/21 hệ thống tưới nhỏ giọt tại các hộ.

 

Các tin tức khác: