Chuyện nhà nông với nông nghiệp: Sản xuất nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu
06/04/2018 09:05:34

Mô hình nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu CSA Tỉnh Quảng Trị.

Thiên tai bão lũ nắng nóng kéo dài với các tỉnh miền trung, tỉnh Quảng Trị là một trong những vùng đất chịu nhiều ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

Trong bối cảnh tác động biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp, Mô hình sản xuất nông nghiệp thông minh thích ứng đối với biến đổi khí hậu đã và đang tăng khả năng thích ứng đối với biến đổi khí hậu, cải thiện đời sống cho người nông dân tại nhiều địa phương tại tỉnh Quảng Trị.

Nguồn tài liệu: Chuyện nhà nông với nông nghiệp - Trung tâm truyền hình Việt Nam

http://vtv.vn/video/chuyen-nha-nong-voi-nong-nghiep-sa-n-xua-t-nong-nghie-p-thong-minh-thi-ch-u-ng-vo-i-bie-n-do-i-khi-ha-u-291315.htm

Các tin tức khác: