Gói thầu xây lắp trạm bơm thủy Luân Đồng Chúi (xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn)
Tài liệu Kỹ thuật tưới cho thâm canh lúa
Trung tâm Tư vấn PIM, Viện khoa học thủy lợi Việt Nam đã tiến hành nghiên cứu, thí nghiệm các chế độ tưới thâm canh - tiết kiệm nước cho canh tác lúa theo thâm canh cải tiến (SRI)
Kỹ thuật thâm canh và cấp nước tưới cho cây Bưởi
Cuốn sách này nhằm trang bị kiến thức phục vụ đào tạo và thực hành cho các cán bộ, kỹ sư thủy lợi, khuyến nông và bà con nông dân tại các địa phương, đồng thời làm sách tham khảo cho sinh viên và các nhà nghiên cứu.
Ban Quản lý Trung ương các dự án thủy lợi thuộc Bộ NN&PTNT là cơ quan quản lý công tác biên soạn và Viện Khoa học Thủy lợi Việt nam là cơ quan được giao nhiệm vụ biên soạn Sổ tay này.
Tài liệu do Viện khoa học Thủy lợi lập cho Ban quản lý trung ương các dự án Thủy lợi để áp dụng vào Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7)
Đối tượng của tài liệu này là việc sử dụng với mục đích chịu lực (structural use) của một vật liệu composit có sự khác biệt hoàn toàn : Bê tông cốt sợi (Fiber Reinforced Concrete)/FRC
TCKT NEOWEB 02: 2014/WB7 do Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam biên soạn áp dụng cho dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới WB7
1 2 Last