Hướng dẫn về quy trình, thủ tục đầu tư sửa chữa lớn, xây dựng nhỏ tài sản cố định hàng năm từ nguồn sự nghiệp có tính chất đầu tư tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức khoa học công ng

Số ký hiệu:
27/2010/TT-BNNPTNT
Type the text:
TT
Trích yếu:
Hướng dẫn về quy trình, thủ tục đầu tư sửa chữa lớn, xây dựng nhỏ tài sản cố định hàng năm từ nguồn sự nghiệp có tính chất đầu tư tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức khoa học công nghệ và các Ban quản lý dự án thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Người ký:
Diệp Kỉnh Tần
Lĩnh vực:
XD
Công báo:
Đã biết
Ngày có hiệu lực:
04/05/2010
Ngày công báo:
04/05/2010
Ngày ký:
04/05/2010
Trạng thái:
Đã biết

Video

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập