Đang duyệt : Trang chủ

Họp khởi động Đoàn giám sát lần 3 Ngân hàng thế giới (WB) – Dự án Quản lý thiên tai (Vn-Haz/WB5).
Ngày 28/05/2014 16:08:58

       Từ ngày 26/5/2014 đến ngày 6/6/2014 Đoàn giám sát lần 3 Ngân hàng thế giới (WB) tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện các hoạt động của Dự án Quản lý thiên tai (Vn-Haz/WB5). Sáng ngày 26/5/2014 đã diễn ra buổi họp khởi động Đoàn giám sát với sự tham gia của đại diện các bên liên quan bao gồm: WB, Tổng cục thủy lợi (Cục quản lý đê điều và phòng chống lụt bão, Trung tâm phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai (DMC), Vụ Quản lý xây dựng cơ bản), Ban quản lý dự án WB5, Ban quản lý thuộc Bộ tài nguyên và môi trường (PMO).

 

      Quang cảnh buổi họp khởi động Đoàn giám sát lần 3

 

 

             

            Ban quản lý dự án WB5 đã báo cáo tình hình thực hiện các Hợp phần, cập nhật các hoạt động cam kết theo Hiệp định vay, tiến độ giải ngân của dự án đến tháng 5/2014. Sau khi nghe báo cáo của Ban quản lý dự án WB5, ông Phạm Hùng Cường – Đội trưởng dự án và bà Henrike Bretch – Đồng đội trưởng của dự án đã có những nhận xét, đánh giá và góp ý về tiến độ thực hiện từng Hợp phần của dự án, đồng thời thống nhất thời gian làm việc cụ thể với các bên liên quan vào buổi chiều ngày 26/5/2014 và toàn bộ ngày 27/5/2014 trước khi bắt đầu đi thực địa các tỉnh thuộc dự án WB5 từ ngày 28/5/2014 đến ngày 5/6/2014.

  In trang     Đầu trang

Các tin tức khác:

Video

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập