Đang duyệt : Trang chủ

Hội thảo tập huấn về quản lý tưới có sự tham gia (PIM) - Dự án "Tăng cường hệ thống Thủy lợi và Cải tạo các hệ thống Thủy nông (ADB5)"
Ngày 21/10/2014 08:34:38

Từ ngày 16 đến 17 tháng 10 năm 2014, Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi (CPO) phối hợp với Đội tư vấn Hỗ trợ Quản lý và thực hiện dự án (PMISC) tổ chức Hội thảo tập huấn về Quản lý tưới có sự tham gia (PIM) tại Hội trường Khách sạn Công đoàn Việt Nam – Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

    Đào tạo tập huấn về PIM của Dự án Tăng cường quản lý thủy lợi và Cải tạo hệ thống thủy nông (ADB5) được thiết kế gồm 05 lớp, đào tạo theo 2 cấp trình độ (Cấp ra Quyết định: Sở Nông nghiệp & PTNT, IMC,PMU,CPMU,…; Cấp trực tiếp thực hiện: huyện, xã,…). Đến nay Dự án ADB5 đã tổ chức thành công 04 lớp tại các tỉnh thuộc vùng dự án, đây là lớp thứ 5 được thực hiện theo Quyết định số 384/QĐ-CPO-TĐ ngày 30/9/2014 về việc phê duyêt đề cương và dự toán Hội thảo tập huấn về Quản lý tưới có sự tham gia - Dự án ADB5 của Trưởng ban CPO.

    Đến dự và chỉ đạo Hội thảo tập huấn có ông Nguyễn Đình Hiệp: Nguyên Trưởng ban CPO, chuyên gia thẩm định Dự án ADB5; ông Phạm Đình Văn: Phó Trưởng ban CPO, kiêm giám đốc Dự án ADB5.

 

 

Ông Phạm Đình Văn - Phó trưởng ban CPO kiêm Giám đốc dự án ADB5 phát biểu khai mạc Hội thảo   

 

    Tại Hội thảo tập huấn này nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức về PIM, cũng như các bài học kinh nghiệm về PIM và các vấn đề liên quan trên cơ sở kế thừa nội dung đào tạo của 4 lớp PIM trước cho các cán bộ quản lý nhà nước chuyên ngành, cán bộ hoạch định chính sách, cán bộ quản lý dự án thuộc các đơn vị liên quan đến công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi trong vùng dự án ADB5.   

    Thành phần tham gia Hội thảo tập huấn chủ yếu là cấp quản lý nhà nước, có chức năng tham mưu ra Quyết định, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện PIM trên địa bàn các tỉnh vùng dự án. Ngoài ra, còn có một số cán bộ (huyện, xã trong vùng dự án ADB5) là các huyện, xã được đánh giá thực hiện PIM hiệu quả, có các kinh nghiệm tốt và nhiệt tình tham gia các hoạt động PIM của dự án ADB5.

     Tại Hội thảo tập huấn, các chuyên gia có kinh nghiệm am hiểu về PIM, IMT thuộc đội Tư vấn Hỗ trợ Quản lý và thực hiện dự án trình bày các vấn đề về PIM ở Việt Nam bao gồm quá trình phát triển, khung pháp lý, những vấn đề đang đặt ra, nội dung thành lập củng cố Hợp tác xã dùng nước, PIM vùng dự án… Ngoài ra, các đại biểu còn được nghe các báo cáo, bài học kinh nghiệm PIM, IMT ở tỉnh Thái Bình, Quảng Ninh; Đánh giá mô hình thực nghiệm PIM ở huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Sau mỗi bài giảng, báo cáo, các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến, đồng thời nêu nên những khó khăn tồn tại và hướng khắc phục trong quá trình thực hiện PIM tại các địa phương vùng dự án. 

       Cũng tại Hội thảo tập huấn, các đại biểu đã đi tham quan mô hình Hợp tác xã dùng nước Sông Khoai; mô hình PIM đã được xây dựng và hoạt động thành công thuộc huyện Yên Lập, tỉnh Quảng Ninh. Tại đây, các đại biểu được nghe báo cáo, gặp gỡ trao đổi với Ban quản lý Hợp tác xã dùng nước, UBND xã và một số nông dân.

       Kết thúc Hội thảo tập huấn, các đại biểu đánh giá cao kết quả khóa tập huấn đã đáp ứng nhu cầu của các cán bộ làm công tác thực hiện PIM và hiệu quả từ các mô hình. Đây là cơ sở để tạo điều kiện tuyên truyền mô hình nhân ra diện rộng ở nhiều địa phương trong vùng dự án./.

* Một số hình ảnh tại Hội thảo tập huấn

 

Nguyễn Văn Du - Phòng Đào tạo Dự án
  In trang     Đầu trang

Video

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập