Đang duyệt : Trang chủ

Hội thảo tập huấn Quản lý tài chính - Dự án ADB5
Ngày 15/10/2015 14:29:05

Từ ngày 25 đến 26/9/2015 tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Phòng Đào tạo dự án phối hợp với Ban quản lý dự án ADB5 tổ chức Hội thảo tập huấn về Quản lý tài chính nhằm nâng cao năng lực nghiệp vụ về quản lý tài chính, công tác quyết toán dự án theo niên độ và dự án hoàn thành cho các cán bộ thuộc Ban quản lý dự án Trung ương và các Ban Quản lý các tiểu dự án.

Đến dự Hội thảo tập huấn có Lãnh đạo, Chuyên viên Vụ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chuyên viên Vụ Kiểm soát chi - Kho bạc nhà nước; Lãnh đạo, chuyên viên Ban CPO; Lãnh đạo và các cán bộ tài chính Ban quản lý các tiểu dự án thuộc dự án ADB5.

Để đạt được mục tiêu đề ra, Ban tổ chức lớp học đã mời các báo cáo viên là những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý tài chính đến từ Bộ tài chính, Kho bạc nhà nước và Vụ tài chính - Bộ Nông nghiệp và PTNT. Tại Hội thảo các học viên đã được báo cáo viên trao đổi về các nội dung: Quy định về quản lý tài chính của dự án; Hướng dẫn lập báo cáo tài chính năm, báo cáo định kỳ; Hướng dẫn cập nhật và cân bằng dự án (cách phân bổ, tính toán, điều chỉnh cơ cấu vốn); Hướng dẫn công tác quyết toán vốn đầu tư theo niên độ ngân sách năm theo quy định tại Thông tư 210/2010/TT-BTC của Bộ Tài Chính; Hướng dẫn công tác quyết toán dự án hoàn thành, xử lý tài sản kết thúc dự án.

Kết thúc Hội thảo tập huấn, các đại biểu đánh giá caokết quả khóa tập huấn đã đáp ứng nhu cầu của các cán bộ làm công tác tài chính. Đây là cơ sở để làm tốt công tác quyết toán dự án./.

* Một số hình ảnh tại Hội thảo tập huấn:

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Du
  In trang     Đầu trang

Các tin tức khác:

Video

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập