Đang duyệt : Trang chủ

Hội thảo tập huấn Chương trình hành động về “Quản lý khai thác công trình thủy lợi có sự tham gia-PIM”
Ngày 18/08/2014 13:22:56

Ban Quản lý Trung ương các Dự án thủy lợi (CPO) tổ chức Hội thảo tập huấn Chương trình hành động về “Quản lý khai thác công trình thủy lợi có sự tham gia-PIM” thuộc ADB5, cho tỉnh Hưng Yên.


Ông Phạm Đình Văn, Phó trưởng ban CPO phát biểu ý kiến tổng kết hội thảo tập huấn

Chương trình cụ thể như sau:

1.  Mục tiêu Hội thảo tập huấn:

Tăng cường năng lực cho các cán bộ làm công tác hoạch định chính sách, quản lý nhà nước, quản lý sản xuất, dịch vụ thuộc ngành NN và PTNT cùng các tổ chức xã hội thuộc các cơ quan, đơn vị cấp huyện, cấp xã thuộc vùng dự án ADB5 ở tỉnh Hưng Yên về "Quản lý khai thác công trình thuỷ lợi có sự tham gia – PIM" để họ tham gia vào chương trình hành động PIM vùng dự án ADB5 từ khi xây dựng các giải pháp cùng các tiêu chí thực hiện đến các hành động cụ thể trong Chương trình hành động PIM của ADB5, để PIM trong vùng dự án ADB5 hiệu quả và bền vững trong quá trình quản lý khai thác công trình thuỷ lợi sau này.

2. Thời gian Hội thảo tập huấn:  03 ngày, từ ngày 12 đến 14/8/2014.

3. Địa điểm:  Khách sạn Phố Hiến, số 58 đường Phạm Ngũ Lão, Thành phố Hưng Yên.

4. Thành phần: Ban CPO; Tư vấn Quốc tế; CPIM; PMU Hưng Yên; Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi, Hội phụ nữ huyện (Khoái Châu, Văn Giang, Yên Mỹ); UBND, HTXNN, Hội phụ nữ xã (Thanh Long, Trung Hưng, Liên Nghĩa, Thắng Lợi, Thành Công, Chí Tân)


Ông Nguyễn Xuân Chiến, Phó GĐ sở NN & PTNT Hưng Yên phát biểu ý kiến trong buổi lễ tổng kết Hội thảo tập huấn

 

* Một số hình ảnh của buổi hội thảo:

 
 

  In trang     Đầu trang

Các tin tức khác:

Video

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập