Đang duyệt : Trang chủ

Hội thảo “Các bài học kinh nghiệm và thách thức trong quá trình áp dụng phương pháp Quản lý dựa trên kết quả và giám sát, đánh giá dựa trên kết quả ở Việt Nam”.
Ngày 25/12/2014 16:07:00

Ngày 11/12/2014, với sự phối hợp của nhóm nòng cốt Diễn đàn quản lý, giám sát và đánh giá dựa trên kết quả do dự án “Thiết lập hệ thống giám sát, đánh giá hỗ trợ quản lý ngành nông nghiệp và PTNT - MESMARD” khởi xướng, Vụ Kế hoạch - Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức hội thảo lần thứ 2 về “Các bài học kinh nghiệm và thách thức trong quá trình áp dụng phương pháp Quản lý dựa trên kết quả và giám sát, đánh giá dựa trên kết quả ở Việt Nam” tại khách sạn Hà Nội Club.

Hội thảo đã thu hút trên 70 đại biểu đến từ các cơ quan trong nước và quốc tế.  Đại diện của một số cơ quan quốc tế đến tham dự  gồm: One UN (Một Liên hiệp quốc), Văn phòng Hợp tác  Thụy Sỹ tại Việt Nam (SECO/SDC), Đại sứ  quán Canada, Dự án Phát triển Hệ thống Thông tin Quản lý ngành Lâm nghiệp – Pha II (FORMIS II); Đến từ các cơ quan trong nước có đại diện của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trường đại học Kinh tế quốc dân, Trường cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT 1, công ty tư vấn PEAPROS, mạng lưới M&E Việt nam, một số tổ chức dân sự xã hội và cán bộ kế hoạch của các Tổng cục/Cục/Vụ trong Bộ.

Mục tiêu của hội thảo là: (i) Chia sẻ kinh nghiệm áp dụng phương pháp Quản lý dựa trên kết quả (RBM); (ii) Chia sẻ kinh nghiệm áp dụng RBM trong giám sát, đánh giá tại Việt Nam ; (iii) Góp phần xây dựng một cộng đồng thực hành RBM và giám sát, đánh giá tại Việt Nam.

Hội thảo đã nghe 4 báo cáo trình bày gồm:

(1) Đối mới công tác kế hoạch theo phương pháp quản lý dựa trên kết quả và giám sát đánh giá trong ngành Nông nghiệp và PTNT: Kinh nghiệm và thách thức; Các bài học kinh nghiệm của dự án do các tư vấn trong nước và quốc tế của dự án MESMARD trình bày.

(2) Quản lý hướng tới các kết quả phát triển tại Liên Hiệp quốc do Bà Patricia Fernandez Pacheco, Chuyên gia RBM, Nhóm One UN và các đồng nghiệp trình bày.

(3) Cải thiện khả năng tiếp cận các thông tin đáng tin cậy về ngành lâm nghiệp do ông Tapio Leppanen, Cố vấn trưởng dự án FOMIS II trình bày;

(4) Bài học kinh nghiệm áp dụng phương pháp RBM ở 5 tỉnh miền núi trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ ngành Nông nghiệp và PTNT do DANIDA tài trợ do ông Nghiêm Bá Hưng, Giám đốc công ty tư vấn PEAPROS trình bày.

(5) Phần thảo luận nhóm về những đề xuất cho hoạt động của diễn đàn RBM trong năm 2015 để hưởng ứng Năm quốc tế về đánh giá (the International Year of Evaluation).

Sau mỗi báo cáo, đều có phần trao đổi, giải đáp ý kiến của các đại biểu. Khái quát chung, các đại biểu đều nhận thức rõ tính hữu ích và tầm quan trọng của phương pháp tiếp cận Quản lý dựa trên kết quả trong các mục tiêu phát triển của một đất nước hay một chương trình/dự án. Muốn áp dụng thành công biện pháp quản lý này trước hết phải có quyết tâm chính trị từ các cấp lãnh đạo và phải tạo ra khung pháp lý cho việc áp dụng. Thực tế áp dụng RBM và giám sát, đánh giá rất đa dạng, phong phú tùy theo trình độ phát triển của mỗi nước, mức độ vận dụng trong từng chương trình/dự án. Để đảm bảo tính thống nhất trong cách hiểu, vận dụng và đánh giá, xu thế hiện nay là cố gắng thống nhất về phương pháp, thuật ngữ trong RBM và giám sát, đánh giá. Tại Việt Nam, các đại biểu có nhận xét chung là việc áp dụng phương pháp RBM và giám sát, đánh giá tuy đã được áp dụng, nhưng mới ở cấp độ nhỏ lẻ, phân tán ở cấp dự án, địa phương hoặc cấp Bộ (mới có Bộ Nông nghiệp và PTNT là Bộ tiên phong về vấn đề này). Tuy đã đạt được một số kết quả nhất định nhưng vẫn chưa được áp dụng rộng rãi trong toàn quốc. Trong số các khó khăn thách thức thì khó khăn lớn nhất là chưa có khung pháp lý về RBM và giám sát, đánh giá ở cấp quốc gia. Nước ta cũng chưa có một tổ chức  chính thức nào để tập hợp những người làm công tác giám sát, đánh giá và làm đầu mối thúc đẩy hợp tác quốc tế về vấn đề này.

Trong phần thảo luận nhóm về đề xuất cho hoạt động của diễn đàn RBM trong năm 2015 để hưởng ứng Năm quốc tế về đánh giá, các nhóm đã thảo luận và đưa ra những gợi ý như sau:

  1. Bộ NN&PTNT (dự án MESMARD) nên tổ chức cuộc họp với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn để nghe ý kiến về khả năng tham gia của họ vào quá trình giám sát đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch 5 năm và hàng năm phát triển ngành nông nghiệp và nông thôn. Bởi doanh nghiệp có vai trò ngày càng quan trọng quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và phát triển ngành.  
  2. Khuyến khích các tổ chức cùng chia sẻ thông tin về giám sát đánh giá, làm thế nào để duy trì tính bền vững trong mối liên kết này; khả năng gắn kết giữa chỉ tiêu kế hoạch và ngân sách với trách nhiệm giải trình của đại biểu Quốc hội.    
  3.  Xây dựng một diễn đàn để chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về thực tiễn áp dụng M&E, các phương pháp, công cụ, số liệu và địa chỉ email.
  4. Cần thiết lập một tổ chức/mạng lưới chính thức của những người làm công tác M&E để làm đầu mối chia sẻ thông tin và hợp tác quốc tế. Mặc dù, thời điểm hiện tại, đề xuất này chưa trở thành hiện thực, nhưng khuyến khích mọi sáng kiến để thúc đẩy đề xuất này.   
  5. Rất thiết thực nếu MESMARD tiếp tục hỗ trợ phát triển hệ thống thông tin trực tuyến quản lý các dự án đầu tư công thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT (MIC) vươn tới quản lý các dự án đầu tư công cho nông nghiệp và nông thôn của 63 tỉnh/TP và các các Bộ ngành liên quan. Nếu làm được, hệ thống này có thể cung cấp thông tin rất kịp thời và toàn diện về đầu tư cho nông nghiệp và nông thôn cả nước cho mọi đối tượng quan tâm, nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trước Quốc hội, Chính phủ và nhân dân.

Các đại biểu nhất trí giao cho nhóm nòng cốt của diễn đàn tiếp tục thảo luận để lựa chọn ra những hoạt động thiết thực, phù hợp cho năm tới.

Kết thúc hội thảo, lãnh đạo Vụ Kế hoạch đã tóm tắt các ý kiến chính của hội thảo và cảm ơn sự nhiệt tình tham gia tổ chức quốc tế và các cơ quan, tổ chức và cá nhân  đã góp phần tạo nên sự thành công của Hội thảo.

Mọi người đều đánh giá cao nội dung thiết thực của hội thảo và mong muốn sẽ tiếp tục các hoạt động tương tự vào năm sau.

NguồnVukehoach.mard.gov.vn

  In trang     Đầu trang

Video

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập