Đang duyệt : Trang chủ

Hội nghị tập huấn, phổ biến các Quy chế, quy định mới cho các cán bộ, viên chức, người lao động Ban CPO
Ngày 31/07/2017 13:06:17

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Trưởng ban Ban CPO. Ngày 28/7/2017 Phòng Đào tạo Dự án phối hợp với Phòng Tổ chức, hành chính,

Phòng Tài chính, kế toán Tổ chức Hội nghị tập huấn, phổ biến một số quy chế, quy định mới trong Ban.

Dưới đây là 1 số hình ảnh của buổi hội nghị.

  In trang     Đầu trang

Các tin tức khác:

Video

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập