Đang duyệt : Trang chủ

Hội đồng xét sáng kiến của Bộ đã xét và Bộ trưởng đã ký Quyết đinh công nhận sáng kiến cấp Bộ số 01.QĐ.BNN-HĐSK ngày 11052016, trong đó Ban CPO có 06 sáng kiến của 05 người.
Ngày 25/08/2016 09:07:00

  In trang     Đầu trang

Các tin tức khác:

Video

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập