Đang duyệt : Trang chủTin tứcHoạt động Đoàn

Họp khởi động Đoàn giám sát lần 3 Ngân hàng thế giới (WB) – Dự án Quản lý thiên tai (Vn-Haz/WB5).

Họp khởi động Đoàn giám sát lần 3 Ngân hàng thế giới (WB) – Dự án Quản lý thiên tai (Vn-Haz/WB5).

Từ ngày 26/5/2014 đến ngày 6/6/2014 Đoàn giám sát lần 3 Ngân hàng thế giới (WB) tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện các hoạt động của Dự án Quản lý thiên tai (Vn-Haz/WB5). Sáng ngày 26/5/2014 đã diễn ra buổi họp khởi động Đoàn giám sát với sự tham gia của đại diện các bên liên quan bao gồm: WB, Tổng cục thủy lợi (Cục quản lý đê điều và phòng chống lụt bão, Trung tâm phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai (DMC), Vụ Quản lý xây dựng cơ bản), Ban quản lý dự án WB5, Ban quản lý thuộc Bộ tài nguyên và môi trường (PMO).

Video

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập