Tổng quan Tiểu dự án Đấu thầu Giải ngân Thanh toán MT-TĐC Tài liệu dự án Báo cáo
Giới thiệu dự án

  1. Tên gọi.

Dự án “Quản lý thuỷ lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long” gọi tắt là dự án WB6.

 2. Nhà tài trợ và tổng mức đầu tư.

Dự án được tài trợ bởi Ngân hàng Thế giới (WB) bằng nguồn ODA vay ưu đãi, tổng mức đầu tư của Dự án dự kiến là 210,4 triệu USD (trong đó vốn ODA là 160,4 triệu USD, còn lại là vốn đối ứng).

3. Cơ quan chủ quản và Chủ dự án.

Cơ quan chủ quản và đơn vị đề xuất dự án là Bộ Nông nghiệp và PTNT, Chủ dự án là Ban Quản lý Trung ương các dự án Thuỷ lợi (Ban CPO).

4. Địa điểm.

Vùng dự án trải rộng trên địa bàn 7 tỉnh thành phía Tây vùng đồng bằng sông Cửu Long, gồm thành phố Cần Thờ và các tỉnh: An Giang, Hậu Giang, Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng.

5. Thời gian thực hiện dự án.

Thời gian thực hiện dự án dự kiến là 5 năm (2011-2016).

6. Mục tiêu dự án.

Mục tiêu chung của dự án là Bảo vệ và nâng cao việc sử dụng nguồn nước ở vùng đồng bằng sông Cửu Long theo hướng tổng hợp nhằm duy trì lợi ích từ sản xuất nông nghiệp, nâng cao mức sống và đẩy mạnh các biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu.

7. Nội dung dự án.

Dự án được chia làm 4 hợp phần, bao gồm:

a. Hợp phần 1: Hỗ trơ quy hoạch quản lý thủy lợi và hiệu quả dùng nước. 

Mục tiêu chính của hợp phần này là tăng cường khả năng quy hoach quản lý thủy lợi ở cấp tỉnh và cấp vùng, nâng cao  hiệu quả của việc sử dụng nước.

b. Hợp phần 2: Nâng cấp và Khôi phục Hạ tầng thuỷ lợi.

Nội dung của hợp phần này là hỗ trợ nâng cấp và khôi phục các hệ thống thủy lợi đã được lựa chọn (xây mới cống, nạo vét kênh mương, đắp mới và cải tạo đê kè,...).

c. Hợp phần 3: Cấp nước và vệ sinh Nông thôn.

Nội dung chính của hợp phần là nâng cấp và xây mới hệ thống cấp nước nông thôn có đường ống nhỏ và hỗ trợ xây dựng công trình vệ sinh để nâng cao điều kiện vệ sinh nông thôn trong vùng dự án.

d. Hợp phần 4: Hỗ trợ Quản lý  và Thực hiện dự án.

Hợp phần này sẽ hỗ trợ chi phí hoạt động gia tăng và hỗ trợ hậu cần cho Ban Quản lý Dự án.

 In trang    Đầu trang

Thông báo

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập