Tổng quan Tiểu dự án Đấu thầu Giải ngân Thanh toán MT-TĐC Tài liệu dự án Báo cáo
Công khai thông tin trên website Bộ NN&PTNT cho Báo cáo ESMF cập nhật

Ngày 4/4/2016, theo đề nghị của Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi (CPO), Trung tâm TIn học và Thống kê đã đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tài liệu chính sách an toàn của Dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long (ICRSL), vay vốn Ngân hàng Thế giới trong đó bao gồm bản tiếng Anh và tiếng Việt của Báo cáo Khung chính sách môi trường và xã hội (ESMF).

Dưới đây là hai báo cáo ESMF bằng tiếng anh :

Tệp đính kèm:
les/2017_07_07%20C%E1%BA%ADp%20nh%E1%BA%ADt%20ESMF%20(EN).docx
 In trang    Đầu trang

Video

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập