Đang duyệt : Trang chủ

GIA HẠN THỜI GIAN THỜI GIAN YÊU CẦU BÀY TỎ QUAN TÂM GÓI THẦU C5-2-11: CHUYÊN GIA QUẢN LÝ THIÊN TAI, DỰ ÁN WB5
Ngày 21/09/2016 15:39:21

GIA HẠN THỜI GIAN THỜI GIAN YÊU CẦU BÀY TỎ QUAN TÂM GÓI THẦU C5-2-11: CHUYÊN GIA

QUẢN LÝ THIÊN TAI, DỰ ÁN WB5

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO GIA HẠN

Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ban Quản lý dự án Quản lý thiên tai (VN-Haz/WB5) - Ban quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (Ban CPO) đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo gia hạn với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: C-5-2-11: Chuyên gia quản lý thiên tai

2. Tên dự án: Dự án Quản lý thiên tai (VN-Haz/WB5)

3. Thời gian phát hành Yêu cầu bảy tỏ quan tâm: từ 9 giờ 00 ngày 05 tháng 9 năm 2016 đến 9 giờ 00 ngày 20 tháng 9 năm 2016 (trong giờ hành chính).

4. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00, ngày 20 tháng 9 năm 2016

- Thông tin đã đăng tải trên Báo Đấu thầu số 167 (ngày 05 tháng 9 năm 2016).

- Thông tin gia hạn lần 1 đã đăng tải trên Báo Đấu thầu số 179 (ngày 21 tháng 9 năm 2016).

Nay Ban Quản lý dự án Quản lý thiên tai (VN-Haz/WB5) - Ban quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi thông báo gia hạn với nội dung như sau:

-  Thời điểm hết hạn nộp HSQT: trước 9h00 ngày 04/10/2016.

(Các thông tin khác giữ nguyên không thay đổi)./.

 

 

 

  In trang     Đầu trang

Video

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập