Đang duyệt : Trang chủ

GIA HẠN THỜI GIAN THỜI GIAN YÊU CẦU BÀY TỎ QUAN TÂM GÓI THẦU C5-2-10: CHUYÊN GIA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, DỰ ÁN WB5
Ngày 31/08/2016 17:12:00

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO GIA HẠN

Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

Ban Quản lý dự án Quản lý thiên tai (VN-Haz/WB5) - Ban quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (Ban CPO) đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo gia hạn với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: C-5-2-10: Chuyên gia công nghệ thông tin

2. Tên dự án: Dự án Quản lý thiên tai (VN-Haz/WB5)

3. Thời gian phát hành Yêu cầu bảy tỏ quan tâm: từ 9 giờ 00 ngày 16 tháng 8 năm 2016 đến 9 giờ 00 ngày 30 tháng 8 năm 2016 (trong giờ hành chính).

4. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00, ngày 30 tháng 8 năm 2016

Thông tin đã đăng tải trên Báo Đấu thầu số 154 (ngày 16 tháng 8 năm 2016).

Nay Ban Quản lý dự án Quản lý thiên tai (VN-Haz/WB5) - Ban quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi thông báo gia hạn với nội dung như sau:

-  Thời điểm hết hạn nộp CV: trước 9h00 ngày 13/9/2016.

(Các thông tin khác giữ nguyên không thay đổi)./.

 

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2016

KT.TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

 

                                                            Nguyễn Cảnh Tĩnh

 

  In trang     Đầu trang

Video

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập