Đang duyệt : Trang chủDự toán chế độ

Số/Ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
01/01/1900 - Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
01/01/1900 - Nghị định sửa đổi của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng công trình.
01/01/1900 - Bộ Xây dựng ban hành bộ định mức dự toán mới cho công tác xây dựng mới và sửa chữa công trình xây dựng.
01/01/1900 - Cách xác định chỉ số giá và công bố chỉ số giá xây dựng năm 2007 phục vụ tính TMĐT, DT công trình xây dựng cơ bản.
01/01/1900 - Qui định mới về thiết kế phí và chi quản lý dự án.
01/01/1900 - Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cơ bản.
01/01/1900 - Thông tư số 33/2007/TT- BTC ngày 9/9/2007 về kinh phí quyết tóan, kiểm toán.
01/01/1900 - Thông tư số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.
01/01/1900 - Công bố chỉ số giá xây dựng năm 2007.
01/01/1900 - Thông tư 18/2008/TT-BXD hướng dẫn bổ sung một số phương pháp xác định chi phí xây dựng trong dự toán xây dựng công trình.
01/01/1900 - Công văn 2057/BXD-KTXD, ngày 13/10/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng do chậm tiến độ dự án.
01/01/1900 - Văn bản số 26/BXD-KTXD về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình khi giá vật liệu giảm.
01/01/1900 - Quyết định 297/QЖKBNN ngày 18/5/2007 ban hành Quy trình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư trong nước qua hệ thống Kho bạc Nhà nước
01/01/1900 - Công văn 292/BXD-KTXD công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình năm 2008.
01/01/1900 - Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/04/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình.
01/01/1900 - Thông tư số 07/2009/TT-BXD của Bộ Xây Dựng về chi phí xây dựng công trình thủy điện Sơn La.
01/01/1900 - Thông tư 88/2009/TT-BTC vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước".
01/01/1900 - Chỉ số giá xây dựng Quý 1 – 2009 .
01/01/1900 - Chỉ số giá xây dựng Quí 2 năm 2009.

Video

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập