Tổng quan Tình hình thực hiện Đấu thầu Giải ngân M&E MT-TĐC Tài liệu dự án
Thông báo mời thầu gói 02/PM-BN: cung cấp và lắp đặt thiết bị máy bơm, động cơ và tủ điện, TDA trạm bơm Phú Mỹ

THÔNG BÁO MỜI THẦU

- Tên Bên mời thầu: Ban Quản lý trung ương các dự án Thủy lợi

- Tên gói thầu: Gói thầu số 02/PM-BN: Cung cấp và lắp đặt thiết bị máy bơm, động cơ và tủ điện,

- Tiểu dự án:  trạm bơm Phú Mỹ;

- Địa điểm xây dựng:  huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh;

- Tên dự án: Tăng cường Quản lý Thủy lợi và Cải tạo các Hệ thống Thủy nông (ADB5);

- Nguồn vốn: Vốn vay Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) và đối ứng chính phủ Việt Nam;

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Rộng rãi quốc tế không sơ tuyển (ICB);

- Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 30 ngày  29  tháng  7  năm 2013 đến 09 giờ 00 ngày  12  tháng  9  năm 2013, bán trong giờ hành chính từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần;

- Địa điểm bán HSMT: Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi; Số 23, phố Hàng Tre, Hoàn Kiếm, Hà Nội; ĐT: 04-3935.0073; Fax: 04-38242372;

- Giá bán 1 bộ HSMT:   200 USD.

- Địa chỉ nhận HSDT: Ban Quản lý trung ương các dự án Thủy lợi; Số 23, phố Hàng Tre, Hoàn Kiếm, Hà Nội; ĐT: 04-3935.0073; Fax: 04-38242372;

- Thời điểm đóng thầu:  09 giờ 00 ngày   12   tháng    năm 2013

- Bảo đảm dự thầu:

+ 40.000 USD (bốn mươi nghìn USD)

+ Hình thức bảo đảm: Bảo lãnh ngân hàng

- HSDT sẽ được mở công khai vào 09 giờ 00 (giờ Việt Nam) ngày  12   tháng  9  năm 2013 tại Ban Quản lý trung ương các dự án Thủy lợi - Số 23, phố Hàng Tre, Hoàn Kiếm, Hà Nội; ĐT: 04-3935.0073; Fax: 04-38242372;

Kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở HSDT vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Thông báo mời thầu 07/ĐHTL: Thi công xây lắp giảng đường, ký túc xá, TDA Cơ sở mới Đại học thủy lợi

THÔNG BÁO MỜI THẦU

 • Tên Bên mời thầu: Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (CPO)
 • Tên gói thầu: Gói thầu số 07-ĐHTL: Thi công xây lắp giảng đường, ký túc xá;
 • Tiểu dự án: Xây dựng cơ sở mới Trường Đại học Thủy lợi;
 • Địa điểm xây dựng: Khu Đại học Phố Hiến, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên;
 • Tên dự án: Tăng cường Quản lý thủy lợi và Cải tạo các hệ thống Thủy nông (ADB5);
 • Nguồn vốn: Vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và đối ứng Chính phủ Việt Nam;
 • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Rộng rãi Quốc tế không sơ tuyển (ICB);
 • Phương thức đấu thầu: 01 giai đoạn, 01 phong bì;
 • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 30 ngày  …10..  tháng 10 năm 2013 đến 09 giờ 00 ngày  …05..  tháng 12 năm 2013, bán trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần;
 • Địa điểm bán HSMT: Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi; Số 23, phố Hàng Tre, Hoàn Kiếm, Hà Nội; ĐT: 04-3935.0072; Fax: 04-38242372;
 • Giá bán 1 bộ HSMT:  300 USD.
 • Địa chỉ nhận HSDT: Ban Quản lý trung ương các dự án Thủy lợi; Số 23, phố Hàng Tre, Hoàn Kiếm, Hà Nội; ĐT: 04-3935.0073; Fax: 04-38242372;
 • Thời điểm đóng thầu:  09 giờ 00 ngày  ..05....  tháng 12 năm 2013.
 • Bảo đảm dự thầu:   500.000 USD. Hình thức bảo đảm: Bảo lãnh ngân hàng.
 • HSDT sẽ được mở công khai vào 09 giờ 00 (giờ Việt Nam) ngày  ..05....  tháng 12 năm 2013 tại Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi - Số 23, phố Hàng Tre, Hoàn Kiếm, Hà Nội; ĐT: 04-3935.0072; Fax: 04-38242372;

Kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở HSDT vào thời gian và địa điểm nêu trên.

 

Hà Nội, ngày   9   tháng 10  năm 2013

Thông tin trúng thầu, Gói thầu số 02/ĐT-HD: Cung cấp và lắp đặt thiết bị máy bơm, động cơ và tủ điện

Ban Quản lý Trung ương Các dự án thủy lợi xin thông báo về kết quả lựa chọn nhà thầu như sau:

Thông Báo Đóng Thầu (gói B.1.4 - Dự án ADB6)
Kết quả lựa chọn Nhà thầu: Gói thầu số 02/CD-HD: "Cung cấp và lắp đặt thiết bị máy bơm, động cơ và tủ điện", Tiểu dự án trạm bơm Cầu Dừa

Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Bơm Ebara Việt Nam - Ebara Vietnam Pump Company Limited

Kết quả lựa chọn Nhà thầu: Gói thầu số 02/NX-HY: Cung cấp và lắp đặt thiết bị máy bơm, động cơ và tủ điện

Nhà thầu trúng thầu: Hyosung Goodsprings Inc

Kết quả lựa chọn Nhà thầu: Gói thầu số 07/ĐHTL: "Thi công xây lắp giảng đường, ký túc xá", Tiểu dự án Xây dựng "Cơ sở mới trường Đại học thủy lợi"

Nhà thầu trúng thầu: Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội (Hanoi construction corporation)

Kết quả lựa chọn Nhà thầu: Gói thầu số 02/KV-BN: "Cung cấp và lắp đặt thiết bị máy bơm, động cơ và tủ điện", Tiểu dự án trạm bơm KÊNH VÀNG

Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương (Hai Duong Pump Manufacturing JSC)

Bài giảng đào tạo đấu thầu từ 14/06/2012 đến 18/06/2012

Từ 14/06/2012 đến 18/06/2012, Ban quản lý dự án ADB5 tổ chức đào tạo đấu thầu cho cán bộ dự án

Thông báo mời thầu - Gói thầu 08-ĐHTL (Invitation for bid - Package 08-ĐHTL)

Thông báo mời thầu // Invitation for bids

Gói thầu số 08-ĐHTL: "Cung cấp và lắp đặt thiết bị cơ điện (M&E) và thông tin liên lạc",

Tiểu dự án Xây dựng Cơ sở mới trường Đại học Thủy lợi, Dự án "Tăng cường Quản lý thủy lợi và Cải tạo các hệ thống Thủy nông" (ADB5).

Gói thầu gồm 4 lô thầu (nhà thầu có thể tham gia 01 hoặc nhiều gói):

-      Lô 1: Cung cấp và lắp đặt thiết bị điều hòa và thiết bị thông gió;

-      Lô 2: Cung cấp và lắp đặt thiết bị thang máy;

-      Lô 3: Cung cấp và lắp đặt thiết bị tủ bảng điện, tủ báo cháy, bơm nước và thiết bị trạm xử lý nước thải;

       -    Lô 4: Cung cấp và lắp đặt thiết bị thông tin liên lạc.

 

 

Video

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập