Đang duyệt : Trang chủĐấu thầu

THƯ MỜI QUAN TÂM (GIA HẠN THỜI GIAN NỘP HSQT)

THƯ MỜI QUAN TÂM (GIA HẠN THỜI GIAN NỘP HSQT)

VIỆT NAMDỰ ÁN CHỐNG CHỊU KHÍ HẬU TỔNG HỢP VÀ SINH KẾ BỀN VỮNG VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (P153544)Tín dụng số: Cr-5845-VN Tên gói thầu: Quản lý môi trườngKý hiệu gói thầu: PMU10-CS-CQS-01

THƯ MỜI QUAN TÂM (DỊCH VỤ TƯ VẤN)

THƯ MỜI QUAN TÂM (DỊCH VỤ TƯ VẤN)

VIỆT NAM- DỰ ÁN CHỐNG CHỊU KHÍ HẬU TỔNG HỢP VÀ SINH KẾ BỀN VỮNG VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (P153544)- Tín dụng số: Cr-5845-VN- Tên gói thầu: Quản lý môi trường- Ký hiệu gói thầu: PMU10-CS-CQS-01

DANH SÁCH NGẮN GÓI THẦU CPMU-CS-QCBS-05 Tư vấn giám sát và đánh giá dự án

DANH SÁCH NGẮN GÓI THẦU CPMU-CS-QCBS-05 Tư vấn giám sát và đánh giá dự án

1. Tên gói thầu: Tư vấn giám sát và đánh giá dự án2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Tuyển chọn tư vấn trên cơ sở chất lượng và chi phí (QCBS)3. Tên dự án: Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long4. Quyết định phê duyệt danh sách ngắn: 254/QĐ-CPO- TĐ ngày 21/7/2017 do Quyền Trưởng ban CPO phê duyệt

Thông báo

Video

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập