Đang duyệt : Trang chủĐấu thầu

THƯ MỜI QUAN TÂM (DỊCH VỤ TƯ VẤN)

THƯ MỜI QUAN TÂM (DỊCH VỤ TƯ VẤN)

VIỆT NAMDự án “Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long”Tín dụng số: Cr-5845-VNTên gói thầu: Kiểm toán độc lập – giai đoạn 1Ký hiệu gói thầu: CPMU-CS-CQS-04

Công tác thi công các gói thầu thuộc Hợp phần 1 – dự án JICA2

Công tác thi công các gói thầu thuộc Hợp phần 1 – dự án JICA2

Từ ngày 12/09/2017 đến ngày 22/09/2017, Ban quản lý dự án Khôi phục, nâng cấp Hệ thống thuỷ lợi Bắc Nghệ An (JICA2) đã đi kiểm tra hiện trường của các gói thầu xây lắp thuộc Hợp phần 1 của dự án để kiểm tra các hoạt động triển khai tại hiện trường của các nhà thầu, sự phối hợp trong quản lý, giám sát thi công, kiện toàn công tác giám sát quản lý tiến độ và chất lượng thi công. Tranh thủ 04 đợt cắt nước dài ngày (từ 20 đến 25 ngày) kéo dài từ tháng 9 đến hết tháng 12 để đẩy mạnh công tác thi công đảm bảo tiến độ thực hiện chung của dự án

THƯ MỜI QUAN TÂM (GIA HẠN THỜI GIAN NỘP HSQT)

THƯ MỜI QUAN TÂM (GIA HẠN THỜI GIAN NỘP HSQT)

VIỆT NAMDỰ ÁN CHỐNG CHỊU KHÍ HẬU TỔNG HỢP VÀ SINH KẾ BỀN VỮNG VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (P153544)Tín dụng số: Cr-5845-VN Tên gói thầu: Quản lý môi trườngKý hiệu gói thầu: PMU10-CS-CQS-01

THƯ MỜI QUAN TÂM (DỊCH VỤ TƯ VẤN)

THƯ MỜI QUAN TÂM (DỊCH VỤ TƯ VẤN)

VIỆT NAM- DỰ ÁN CHỐNG CHỊU KHÍ HẬU TỔNG HỢP VÀ SINH KẾ BỀN VỮNG VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (P153544)- Tín dụng số: Cr-5845-VN- Tên gói thầu: Quản lý môi trường- Ký hiệu gói thầu: PMU10-CS-CQS-01

DANH SÁCH NGẮN GÓI THẦU CPMU-CS-QCBS-05 Tư vấn giám sát và đánh giá dự án

DANH SÁCH NGẮN GÓI THẦU CPMU-CS-QCBS-05 Tư vấn giám sát và đánh giá dự án

1. Tên gói thầu: Tư vấn giám sát và đánh giá dự án2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Tuyển chọn tư vấn trên cơ sở chất lượng và chi phí (QCBS)3. Tên dự án: Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long4. Quyết định phê duyệt danh sách ngắn: 254/QĐ-CPO- TĐ ngày 21/7/2017 do Quyền Trưởng ban CPO phê duyệt

Video

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập