Đang duyệt : Trang chủ

Công tác thi công các gói thầu thuộc Hợp phần 1 – dự án JICA2
Ngày 05/10/2017 13:27:15

Từ ngày 12/09/2017 đến ngày 22/09/2017, Ban quản lý dự án Khôi phục, nâng cấp Hệ thống thuỷ lợi Bắc Nghệ An (JICA2) đã đi kiểm tra hiện trường của các gói thầu xây lắp thuộc Hợp phần 1 của dự án để kiểm tra các hoạt động triển khai tại hiện trường của các nhà thầu, sự phối hợp trong quản lý, giám sát thi công, kiện toàn công tác giám sát quản lý tiến độ và chất lượng thi công. Tranh thủ 04 đợt cắt nước dài ngày (từ 20 đến 25 ngày) kéo dài từ tháng 9 đến hết tháng 12 để đẩy mạnh công tác thi công đảm bảo tiến độ thực hiện chung của dự án

Dưới đây là một số hình ảnh tại hiện trường của dự án:

Ảnh 1: Kênh cấp 1 – N8 thi công bê tông đổ tại chỗ

 

Ảnh 2: Xây mới cống điều tiết trên kênh N2

 

Ảnh 3: Kênh cấp 1 – N2 thi công bê tông đổ tại chỗ

Ảnh 4: Kênh cấp 1 – N2 thi công bê tông tấm lát

 

Ảnh 5,6: Kênh cấp 1 – N13 thi công bê tông đổ tại chỗ

 

Ảnh 5: Kênh cấp 2 – Khe Khuôn thi công kênh bê tông đúc sẵn

 

  In trang     Đầu trang

Video

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập