Đang duyệt : Trang chủ

Công khai thông tin cập nhật Báo cáo Khung quản lý môi trường xã hội cho Dự án Chống chịu khí hậu và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long (ICRSL).
Ngày 12/07/2017 09:03:39

Dưới đây là báo cáo ESMF bằng tiếng anh:

  In trang     Đầu trang

Video

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập