Đang duyệt : Trang chủ

Chương trình làm việc với Sở NN&PTNT và đi thực địa dự án các tỉnh thuộc Dự án Quản lý thiên tai (Vn-Haz/WB5) của Đoàn giám sát lần 4 Ngân hàng thế giới.
Ngày 19/12/2014 10:05:13

       Từ ngày 8-19/12/2014, Đoàn giám sát lần 4 Ngân hàng thế giới (WB) tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện các hoạt động của Dự án Quản lý thiên tai (Vn-Haz/WB5). Sáng ngày 8/12/2014 đã diễn ra buổi họp khởi động Đoàn giám sát với sự tham gia của đại diện các bên liên quan bao gồm: WB, Tổng cục thủy lợi (Vụ Quản lý xây dựng cơ bản), Ban quản lý dự án WB5, Ban quản lý thuộc Bộ tài nguyên và môi trường (PMO).

 

Quang cảnh buổi họp khởi động Đoàn giám sát lần 4

            Ban quản lý dự án WB5 đã báo cáo tình hình thực hiện các Hợp phần, cập nhật các hoạt động cam kết theo Hiệp định vay, tiến độ giải ngân của dự án đến hết tháng 11/2014. Sau khi nghe báo cáo của Ban quản lý dự án WB5, ông Phạm Hùng Cường – Đội trưởng dự án và các thành viên trong Đoàn đã có những nhận xét, đánh giá và góp ý về tiến độ thực hiện từng Hợp phần của dự án, đồng thời thống nhất thời gian bắt đầu đi thực địa các tỉnh thuộc dự án WB5 từ ngày 10/12/2014 đến ngày 18/12/2014.

           Từ ngày 10-18/12/2014 Đoàn giám sát lần 4 Ngân hàng thế giới (WB) tiến hành đi kiểm tra tình hình thực hiện các hoạt động của Dự án Quản lý thiên tai tại các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam và Đà Nẵng. Thành phần của Đoàn giám sát đi làm việc tại các tỉnh bao gồm đại diện các bên liên quan: WB, Vụ Hợp tác quốc tế, Tổng cục thủy lợi (Cục quản lý đê điều và phòng chống lụt bão, Trung tâm phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, Vụ Quản lý xây dựng cơ bản), Ban quản lý dự án WB5.

Quang cảnh buổi làm việc với Sở NN&PTNT tỉnh Thanh Hóa

Quang cảnh buổi làm việc với Sở NN&PTNT tỉnh Nghệ An

 

Quang cảnh buổi làm việc với Sở NN&PTNT tỉnh Hà Tĩnh

       Sau khi nghe báo cáo tình hình thực hiện các Hợp phần thuộc giai đoạn 1, cập nhật các hoạt động cam kết theo Hiệp định vay, tiến độ giải ngân của dự án đến hết tháng 11/2014 tại các tỉnh, Đoàn đã chia nhóm đi thực địa bao gồm: một nhóm đi kiểm tra các công trình đã thi công và còn đang thi công thuộc giai đoạn 1 để nắm rõ hơn về tiến độ, những khó khăn thuận lợi trong thi công xây dựng; một nhóm thì đi thực địa đến các xã thực hiện giai đoạn 1 Hợp phần 3 – Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng để kiểm tra tiến độ, chất lượng đào tạo cho các nhóm hỗ trợ kỹ thuật và nhóm cộng đồng về Quản lý thiên tai.

 

 

Làm việc với xã Yên Thịnh, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa nghe báo cáo về tình hình thực hiện và quá trình đào tạo của Hợp phần 3

 

Làm việc với xã Định Hòa, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa nghe báo cáo về tình hình thực hiện và quá trình đào tạo của Hợp phần 3

Tờ rơi truyền thông phổ biến về thiên tai và cách phòng chống thiên tai

Đoàn công tác làm việc với lớp tập huấn Hợp phần 3 tại xã Thanh Lương – huyện Thanh Chương – tỉnh Nghệ An

Đoàn kiểm tra hiện trạng đường cứu hộ cứu nạn nối quốc lộ 46 đi Thanh Lương – Nam Hưng, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

Đê Lương – Yên – Khai, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

Tham vấn người dân về ảnh hưởng của đê Lương – Yên – Khai mới đối với cuộc sống của người dân

Tham vấn đơn vị thi công về vệ sinh an toàn môi trường quanh công trình đang thi công

Cầu kết hợp tràn nối đường cứu hộ cứu nạn xã Nghi Thái huyện Nghi Lộc và xã Hưng Hòa, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Đê Phúc – Long – Nhượng (huyện Cẩm Xuyên – tỉnh Hà Tĩnh )đoạn đã thi công xong

Đê Phúc – Long – Nhượng (huyện Cẩm Xuyên – tỉnh Hà Tĩnh )đoạn đang thi công

 

 

 

 

 

 

  In trang     Đầu trang

Các tin tức khác:

Video

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập